Ποιοι άνεργοι δικαιούνται επίδομα από τον ΟΑΕΔ

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται επίδομα από τον ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ., τον Σεπτέμβριο του 2017 οι άνεργοι ήταν 799.964 άτομα. Ειδικότερα, 489.749 (61,22%) άτομα, ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 310.215 (ποσοστό 38,78%) ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο, για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Ορισμένοι από τους χιλιάδες ανέργους στη χώρα μας, μπορούν να λάβουν μια σειρά επιδομάτων από τον Ο.Α.Ε.Δ., είτε, όταν έχουν χάσει τη δουλειά τους πρόσφατα, είτε όταν βρίσκονται στην ανεργία, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!