Σε μαρασμό οδηγεί την οικονομία <br>η υπερφορολόγηση

Σε μαρασμό οδηγεί την οικονομία
η υπερφορολόγηση

Υπεραισιόδοξη χαρακτήρισε την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 2,5% και πλεόνασμα 3,82% το 2018 ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι


H υπερφορολόγηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προ­σώπων έχει εξαντλήσει πλέον τη φοροδοτική τους ικανότητα,

Yπογραμμίζοντας ότι η υπερφο­ρολόγηση αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα που καταδικάζει την οικονομία και την αγορά σε μαρασμό.


Σχολιάστε εδώ