Κτηματολογικό γλωσσάρι: Επικαρπία

Κτηματολογικό γλωσσάρι: Επικαρπία

Η επικαρπία είναι το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κανείς (και να «καρπώνεται») ιδιοκτησία που ανήκει κατά ψιλή κυριότητα σε άλλον και συνιστάται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία. Τα είδη της είναι η διαδοχική (όταν μεταβιβάζεται από τον έναν στον άλλον, με εντολή ή διαθήκη, για προκαθορισμένο χρόνο) και η ορισμένου ή αορίστου χρόνου (ισόβια).

Αν δεν οριστεί διαφορετικά, η επικαρπία είναι αμεταβίβαστη και αποσβήνεται με τον θάνατο του
επι­καρπωτή ή αν είναι υπέρ νομικού προσώπου, όταν αυτό εκλείψει. Η επικαρπία αποσβήνεται μόλις ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο, εκτός εάν έχει εγγραφεί υποθήκη. Τέλος, αποσβήνεται με δήλωση παραίτησης του δικαιούχου.


Σχολιάστε εδώ