Κόντρα Μαριά με Άγγλους, Γάλλους <br>και Γερμανούς

Κόντρα Μαριά με Άγγλους, Γάλλους
και Γερμανούς

-Για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Σφοδρή αντιπαράθεση με βρετανούς, γάλλους, γερμανούς και ρουμάνους ευρωβουλευτές είχε ο έλληνας ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς. Σημείο τριβής το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων προς την Ελλάδα, καθώς οι εν λόγω ευρω­βουλευτές απαίτησαν να απαλειφθεί οποιαδήποτε αναφορά στο ζήτημα αυτό από την έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


 H υπ’ αριθμ. 2214/2014 αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης-ΔΣΕ για τις γερμανικές αποζημιώσεις δεν ενέπιπτε στο πεδίο δράσης της ΕΕ


Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαριάς, ως εισηγητής της έκθεσης, στην παράγραφο 16 είχε στηλιτεύσει την απαράδεκτη και παράνομη απόφαση των συντονιστών της Επιτροπής Αναφορών, με την οποία θεωρούσαν ότι η υπ’ αριθμ. 2214/2014 αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης-ΔΣΕ για τις γερμανικές αποζημιώσεις δεν ενέπιπτε στο πεδίο δράσης της ΕΕ. Και όλα αυτά παρότι τον Σεπτέμβριο του 2015, ύστερα από ένσταση του κ. Μαριά, η παραπάνω αναφορά είχε κριθεί παραδεκτή.

Μάλιστα το απύθμενο θράσος των παραπάνω βουλευτών τους οδήγησε στο σημείο να απαιτήσουν την εξάλειψη α­ντίστοιχης διατύπωσης στο αιτιολογικό σημείωμα της έκθεσης, το οποίο, ως γνωστόν, ποτέ δεν τίθεται σε ψη­φοφορία, μιας και συντάσσεται αποκλειστικά από τον εκάστοτε εισηγητή. Στις τοποθετήσεις του ο κ. Μαριάς κατήγγειλε τη στάση που τήρησαν συνολικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Σοσιαλιστική Ομάδα καθώς και η Ομάδα των Φιλελευθέρων.


Σχολιάστε εδώ