Ένας στους δύο εργαζόμενους έλαβε…

Ένας στους δύο εργαζόμενους έλαβε…

…αμοιβή από εργοδότη, χωρίς να την έχει δηλώσει, ενώ οχτώ στους δέκα Έλληνες αγόρασαν το τελευταίο δωδεκάμηνο αγαθά που πιστεύεται ότι ενσωματώνουν αδήλωτη εργασία (το 54% από επιχειρήσεις και το 38% από γνωστούς και οικογένεια). Τέλος, ένας στους τέσσερις εργάστηκε αδήλωτα σε επιχείρηση το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Αυτά είναι τα καλά του νόμου Κατρούγκαλου και της μεγάλης «άνθησης» της ελληνικής οικονομίας και του λαού μας!


Σχολιάστε εδώ