Η ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

Η ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

Όπως είναι πλέον γνωστό, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του ΟΔΔΧ, προχώρησε στην πρόσκληση για την ανταλλαγή ομολόγων συνολικού ύψους 29,7 δισ. ευρώ. Η πρόσκληση αφορά τους ιδιώτες κατόχους ομολόγων. Οι οποίοι καλούνται έως τις 28 Νοεμβρίου να ανταλλάξουν περίπου 20 σειρές ομολόγων με πέντε νέους τίτλους. Η διάρκεια των νέων ομολόγων είναι 5, 10, 15, 17 και 25 έτη.
Με το PSI του Φεβρουαρίου του 2012 είχαν προκύψει 20 σειρές ομολόγων. Κάθε σειρά είχε αξία 3 δισ. ευρώ, αλλά ακολούθησε στη συνέχεια η επαναγορά χρέους, με αποτέλεσμα να μειωθεί περαιτέρω ο όγκος της κάθε σειράς και να διαμορφωθεί περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ, κατά μέσο όρο. Σύνολο, 29,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το 60% κατέχουν ξένα hedge funds και το υπόλοιπο 40% έλληνες ομολογιούχοι και συγκεκριμένα το κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες ομολογιούχοι και οι ελληνικές τράπεζες.

Με μικρή αξία η κάθε σειρά, οι εκδόσεις αυτές δεν είναι στην πραγματικότητα εμπορεύσιμες. Τα συγκεκριμένα ομόλογα δεν έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά με τις ταξινομήσεις που ισχύουν στις διεθνείς αγορές ομολόγων (π.χ. πενταετή ή δεκαετή διάρκεια) με αποτέλεσμα να μην είναι ευθέως συγκρίσιμα (δεν υπάρχει, δηλαδή, benchmark) με τα αντίστοιχα ομόλογα που διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρουν τους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι θέλουν να μπορούν να αποκτήσουν σημαντικούς όγκους τίτλων και να τους διακρατήσουν για μεγάλο διάστημα, αποτρέποντας έτσι ανεπιθύμητες διακυμάνσεις των αποδόσεων.

Ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ


Σχολιάστε εδώ