Αυτά είναι λεφτά…

Αυτά είναι λεφτά…

Tη στιγμή που ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως η ελλάδα ήταν η πρωταθλήτρια φόρων για το 2016 ως προς το ΑΕΠ. Χωρίς να εχουν υπολογιστεί οι φόροι του 2017.


Το εισόδημα που έχουν στη διάθεσή τους οι Έλληνες είναι στα 9.433 ευρώ. Και μεταξύ των 42 ευρωπαϊκών λαών είμαστε στη μέση και συγκεκριμένα στην 22η θέση!

Να σημειώσουμε ότι τα 9.433 ευρώ, που είναι το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα, αντιστοιχούν στο 67,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου (ανέρχεται σε 13.937 ευρώ).

Από πλευράς αγοραστικής δύναμης οι Έλληνες βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου στις οποίες εφαρμόστηκαν οι… επιταγές των Μνημονίων. Το υψηλότερο διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στη χώρα μας είναι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 12.496 ευρώ και το χαμηλότερο –7.710 ευρώ– στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην Ισπανία το διαθέσιμο εισόδημα είναι 14.080 ευρώ, στην Πορτογαλία 11.152 ευρώ και στην Κύπρο 11.112 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ