Είμαστε πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή!

Είμαστε πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή!

Ποιος το λέει; Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο εβδομαδιαίο δελτίο του. Το σημαντικότερο, μάλιστα, είναι ότι σε πρώτη φάση η πάταξη της φοροδιαφυγής μπορεί να φέρει έσοδα 3 δισ. ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει τα εξής:

«Σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς, η πάταξη της φοροδιαφυγής θα μπορούσε να αποφέρει ετησίως, κατ’ ελάχιστον, γύρω στα 3 δισ. ευρώ πρόσθετα έσοδα μεσοπρόθεσμα και γύρω στα 7 δισ. ευρώ μακροπρόθεσμα». Και επισημαίνει ότι «η υπερφορολόγηση μεγεθύνει τη φοροδιαφυγή και σκοτώνει την ανάπτυξη και την απασχόληση».

Τ’ ακούει κανείς;


Σχολιάστε εδώ