Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η ΕΚΟ αρωγοί των τοπικών κοινωνιών

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η ΕΚΟ αρωγοί των τοπικών κοινωνιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μαρούσι, 15/11/2017

Μετά από αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ΕΚΟ αποφάσισε να χορηγήσει 5.000 λίτρα καυσίμου κίνησης προκειμένου οι τοπικές Αρχές να διαχειριστούν ευχερέστερα το έργο της αντιμετώπισης των συνεπειών της θεομηνίας στο νησί της Σύμης, που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η ΕΚΟ ήταν και θα παραμείνουν αρωγοί των τοπικών κοινωνιών, σε όλες τις δύσκολες συνθήκες.


Σχολιάστε εδώ