Ταυτότητα κτιρίου: «Μπουγιουρντί» τουλάχιστον 500 ευρώ

Ταυτότητα κτιρίου: «Μπουγιουρντί» τουλάχιστον 500 ευρώ

Εάν θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας, θα πρέπει να έχετε έτοιμη την ταυτότητα κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που καλούνται και σήμερα να διαθέτουν οι πωλητές ακινήτων, όπως, π.χ., το ενεργειακό πιστοποιητικό, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση, αλλά και ορισμένα ακόμα, όπως την οικοδομική άδεια και τα σχέδια αυτής, με θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, και το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον υπάρχει). Επίσης, εφόσον το ακίνητο έχει τακτοποιηθεί πολεοδομικά, ζητούνται οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής κυρώσεων, τα σχέδια κατόψεων, το δελτίο δομικής… τρωτότητας και -εφόσον απαιτείται- η μελέτη στατικής επάρκειας.


Σχολιάστε εδώ