Σύνταξη ακόμη και από τα 58,5 έτη

Σύνταξη ακόμη και από τα 58,5 έτη

Δικαιούνται χιλιάδες ασφαλισμένοι -με τα νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2015- μετά την έκδοση της εγκυκλίου για τη διαδοχική ασφάλιση, ύστερα από δέκα μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ!

Με την εγκύκλιο για τη διαδοχική ασφάλιση ξεμπλόκαρε η έξοδος για χιλιάδες ασφαλισμένους, που μπορούν να βγουν σε ηλικία ακόμη και 58,5 ετών. Οι ηλικίες συνταξιοδότησης, ειδικότερα για τις μητέρες που είχαν ανήλικο ως το 2012 και ασφαλίστηκαν πριν από το 1993, ξεκινούν από 56,5 έτη για πλήρη και από 55 για τη μειωμένη, ενώ για όσες έχουν φέτος τις απαιτούμενες προϋποθέσεις το όριο για πλήρη σύνταξη είναι τα 59,5 έτη.


Σχολιάστε εδώ