Όλες οι αλλαγές μετά  τη συμφωνία με τους «θεσμούς»

Όλες οι αλλαγές μετά τη συμφωνία με τους «θεσμούς»

Οι ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα μετά την πρόσφατη διαπραγμάτευση με τους «θεσμούς» είναι:

Οφειλές στον ΕΦΚΑ
Με υπουργικές αποφάσεις θα ορίζεται ότι στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορούν να εντα­χθούν ακόμα και οφειλέτες χωρίς πτωχευτική ικανότητα με χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Θα υπάρχει «κούρεμα» των προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων κατά 80%, ενώ θα δημιουργηθεί ένας έλεγχος βιωσιμότητας του χρέους, που θα προκύπτει από ένα κλάσμα: Βασικό χρέος / εισόδημα του οφειλέτη.


Στη ρύθμιση θα μπορούν να ε­νταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες με πτωχευτική ικανότητα, που χρωστάνε έως 20.000 ευρώ ή χρωστάνε το 85% της οφειλής τους στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ αποκάλυψε την τραγική εικόνα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, και μέχρι το 2014, τα ληξιπρόθεσμα ανέρχονταν στα 10,9 δισ. ευρώ. Τρία χρόνια μετά, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εκτοξευτεί στα 30,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 179%.

Συντάξεις χηρείας
Σειρά παρεμβάσεων για τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας προωθεί η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το πακέτο που έχει συμφωνήσει με τους «θεσμούς» προβλέπει:

1) Ελάχιστο ποσό σύνταξης ύψους 384 ευρώ για τον/την χήρο/χήρα και επιπλέον 384 ευρώ για τα τέκνα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Τα ως άνω ποσά μειώνονται κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20, με κατώτατο όριο τα 360 ευρώ. Σημειώνεται πως με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου η σύ­νταξη χηρείας αντιστοιχεί στο 50% στη σύνταξη του θανόντος, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την 13/5/2016. Η εφαρμογή αυτού του νόμου θα είχε ως συνέπεια να πέσουν οι συντάξεις χηρείας ακόμα και στα 242,5 ευρώ (π.χ. αν ο θανών έπαιρνε βασική σύνταξη ΙΚΑ 485 ευρώ).
Με την εφαρμογή αυτής της διάταξης, η σύνταξη του παραδείγματος θα ανέλθει στα 360 ευρώ, δηλαδή θα είναι κατά 82,5 ευρώ μεγαλύτερη. Επίσης, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, τα τέκνα του θανόντος θα έπρεπε να μοιραστούν το 50% της σύνταξής του με τη μητέρα τους. Με τη νέα ρύθμιση, θα δικαιούνται εξ αδιαιρέτου και τα τέκνα σύνταξη ύψους 360-384 ευρώ.

2) Για τέκνα που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, δίνονται τα παραπάνω ποσά ως ελάχιστα σε κάθε τέκνο ξεχωριστά.
Επίσης, η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε τέκνα, σε περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.
Σε περίπτωση διακοπής χορήγησης της σύνταξης λόγω συ­μπλήρωσης του 18ου έτους, δίνεται η δυνατότητα επαναχορήγησης της σύνταξης κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.

3) Ειδική μοριοδότηση σε όλα τα κοινωφελή προγράμματα.

4) Επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα του ανέργου επιζώντα ή διαζευγμένου συζύγου, εφόσον προβλέπεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, για χρονικό διάστημα συνολικά δύο ετών, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ο δικαιούχος.
Ωφελούμενοι: Ο άνεργος επιζών ή διαζευγμένος σύζυγος, εφόσον προσληφθεί ως μισθωτός ή προχωρήσει σε έναρξη οικονομικής δραστηριότητας εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την πρώτη καταβολή της σύνταξης.

5) Διευκολύνσεις για τα δάνεια του πρώην ΟΕΚ, με εκπτώσεις, διαγραφή τόκων και τόκων υπερημερίας και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.
Απεργίες

Θα πρέπει να υπάρξει διάταξη νόμου, που θα καταργεί προγενέστερη και θα δίνει το δικαίωμα, στο εξής, στα πρωτοβάθμια σωματεία να προκηρύσσουν απεργιακές κινητοποιήσεις μόνο εάν στις γενικές συνελεύσεις τους έχουν απαρτία από το 50% +1 των μελών τους.
•••


Σχολιάστε εδώ