Στην Ελλάδα οι τιμές των γενοσήμων είναι οι χαμηλότερες

Στην Ελλάδα οι τιμές των γενοσήμων είναι οι χαμηλότερες

Οι τιμές των γενοσήμων στην Ελλάδα φαίνεται να είναι από τις ακριβότερες στην Ευρώπη, γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο. Πράγματι, στα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα ένα γράφημα που δείχνει την Ελλάδα και την Αυστρία να έχουν τις ακριβότερες τιμές γενοσήμων στην ΕΕ. Αυτό μας κίνησε την περιέργεια, γιατί είναι δεδομένο ότι οι τιμές των γενοσήμων έχουν δεχθεί εξοντωτικές μειώσεις τα τελευταία χρόνια.

Το ψάξαμε λίγο περισσότερο: Το γράφημα δεν ενσωματώνει το αποτέλεσμα των τριών τελευταίων ανατιμολογήσεων, που μείωσαν τις τιμές των γενοσήμων τουλάχιστον κατά 22% μεσοσταθμικά. Ακόμη περισσότερο δεν περιλαμβάνει τις de facto απομειώσεις τιμών από τα rebate και clawback, που ξεπερνούν το 30%.

Εάν συνυπολογιστούν αυτά, η εικόνα αλλάζει δραματικά, με την Ελλάδα να έχει τις χαμηλότερες τιμές γενοσήμων!
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, εκτός από την αντίστροφη αυτή πρωτιά, η Ελλάδα έχει και μία ακόμη: Τη χαμηλότερη χρήση γενοσήμων σε όλη την Ευρώπη…


Σχολιάστε εδώ