Πάμε καλά, όλο και λιγότερα αγοράζουν τα νοικοκυριά…

Πάμε καλά, όλο και λιγότερα αγοράζουν τα νοικοκυριά…

Κατά έναν μισθό μειώθηκε η μέση μηνιαία δαπάνη

Η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση λέγοντας ότι η οικονομία παίρνει τα πάνω της και πλέον ξημερώνει η ανάπτυξη είναι εντελώς διαφορετική από την πραγματικότητα, όπως τη ζουν κάθε μέρα τα νοικοκυριά.

Και το… βαρόμετρο είναι τα χρήματα που χαλάει το νοικοκυριό για την αγορά των αναγκαίων, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει, κάτι που εξαρτάται από το εισόδημα που μπαίνει στο σπίτι από τον εργαζόμενο-μέλος της οικογένειας ή τον συνταξιούχο.

♦ Το 18,2%
   ζει στη
   φτώχεια

Δεν έγραψε τυχαία η γερμανική εφημερίδα «Die Zeit» ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, πολλοί πολίτες όμως δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό.
Πράγματι, δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα νέα για την κυβέρνηση, όπως τα κατέγραψε η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ.
Η μέση μηνιαία δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών το 2016 μειώθηκε σε σύγκριση με το 2008 κατά 34,4% ή κατά 728 ευρώ, όσο δηλαδή ένας μέσος καθαρός μισθός σήμερα! Η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές) το 2016 ήταν 5.713.151.430 ευρώ, μειωμένη κατά 2,5% ή 147.187.565 ευρώ σε σύγκριση µε το 2015. Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές ανήλθε σε 1.392,03 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 2% ή 28,97 ευρώ, η δε μέση συνολική δαπάνη για κάθε άτομο ανήλθε σε 538,94 ευρώ, ήτοι μείωση 2% ή 11,24 ευρώ. O δε κίνδυνος φτώχειας απειλεί το 18,2% του πληθυσμού της χώρας.

Πρέπει να τονισθεί ότι το 2008 η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών ήταν 2.120,40 ευρώ, η δε μεγαλύτερη ετήσια μείωση ήταν 186,92 ευρώ το 2012 σε σύγκριση με το 2011.
Τόσο το 2015 όσο και το 2016 το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορούσε τα είδη διατροφής (20,7%) και ακολουθούσαν η στέγαση (13,8%) και οι μεταφορές (12,9%), ενώ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχούσαν στο μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,2%).


Σχολιάστε εδώ