Υπάρχουν και καλά νέα…

Υπάρχουν και καλά νέα…

…για τον Ευάγγελο Βε­νιζέλο. Και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο…
Με ομόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξελέγη εισηγητής για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρω­παϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώ­που.

«Η εξαιρετικά τιμητική εκλογή του συνιστά, αναμφίβολα, μια σπουδαία διάκριση τόσο για τον ίδιο προσωπικά όσο και για το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη και την Ελλάδα», τονίζει η Φώφη Γεννηματά και επισημαίνει: «Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τόσο ως πολιτική προσωπικότητα όσο και ως νομικός δά­σκαλος, διακρίνεται για την προσήλωσή του στις αρχές του Κράτους Δικαίου και στην προάσπιση των ελευ­θεριών του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι βέβαιο ότι η μεγάλη ε­μπειρία και το ακαδημαϊκό του κύρος συνιστούν τα καλύτερα διαπιστευτήρια για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων του».


Σχολιάστε εδώ