Υπάρχουν και καλά νέα…

Υπάρχουν και καλά νέα…

…για τον Ευάγγελο Βε­νιζέλο. Και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο…
Με ομόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξελέγη εισηγητής για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρω­παϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώ­που.

«Η εξαιρετικά τιμητική εκλογή του συνιστά, αναμφίβολα, μια σπουδαία διάκριση τόσο για τον ίδιο προσωπικά όσο και για το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη και την Ελλάδα», τονίζει η Φώφη Γεννηματά και επισημαίνει: «Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τόσο ως πολιτική προσωπικότητα όσο και ως νομικός δά­σκαλος, διακρίνεται για την προσήλωσή του στις αρχές του Κράτους Δικαίου και στην προάσπιση των ελευ­θεριών του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι βέβαιο ότι η μεγάλη ε­μπειρία και το ακαδημαϊκό του κύρος συνιστούν τα καλύτερα διαπιστευτήρια για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων του».


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!