Άλλος για την… Πύλαρο;

Άλλος για την… Πύλαρο;

Ούτε ένας ούτε δέκα ούτε εκατό. Πόσοι λέτε να έχουν υποβάλει αίτηση στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής για μια θέση γενικού γραμματέα στα υπουργεία; Αυτήν τη στιγμή έχουν υποβληθεί πάνω από 1.700 αιτήσεις από υποψηφίους οι οποίοι καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική προκήρυξη. Υπάρχουν, όμως, κι άλλες 2.000 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και αυτήν τη στιγμή είναι στη διαδικασία της εξακρίβωσης των στοιχείων! Η θητεία των γενικών γραμματέων είναι τετραετής, με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά.


Σχολιάστε εδώ