Αλαλούμ μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης  για τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ

Αλαλούμ μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με τις διατάξεις του ν. 4141/2013. Σε αυτές τις διατάξεις δεν προβλέπεται ότι τα εν λόγω επιδόματα είναι ακατάσχετα.
Συνεπώς, για τα οικογενειακά επιδόματα ισχύουν οι διατάξεις για τον ακατάσχετο λογαριασμό.

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για το ακατάσχετο των επιδομάτων τέκνων που χορηγεί ο ΟΓΑ, ώστε να προστατευθούν.
Να σημειωθεί, όμως, ότι με βάση το ισχύον καθεστώς η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη στον προϊστάμενο της εφορίας, ο οποίος πρέπει να εξετάσει το αίτημα με κριτήρια αντικειμενικά, όπως πραγματική οικονομική αδυναμία, λόγοι υγείας, ύψος οφειλής, παλαιότητα και είδος αυτής και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά μια σειρά από προϋποθέσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί κάποιοι δικαιούχοι να μη δουν ποτέ στον λογαριασμό τους το οικογενειακό επίδομα Α21 που χορηγεί ο ΟΓΑ, καθώς οι προϊστάμενοι της εκάστοτε ΔΟΥ έχουν την υποχρέωση να επιδιώκουν την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά, μέτρα κατά των οφειλετών, μεταξύ των οποίων και η κατάσχεση εις χείρας τρίτων.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!