Στο περίμενε βρίσκονται 128.000 αιτήσεις για εφάπαξ

Στο περίμενε βρίσκονται 128.000 αιτήσεις για εφάπαξ

– Μια ακόμη αμαρτωλή ιστορία των μνημονιακών κυβερνήσεων και η πρόσφατη εγκύκλιος με εννιά μήνες καθυστέρηση!

Ξεπερνούν το 25% οι περικοπές

Σε μεγάλη ταλαιπωρία έχουν μπει χιλιάδες συνταξιούχοι για την απονομή του εφάπαξ βοηθήματος από το επικουρικό Ταμείο (ΕΤΕΑΕΠ). Η αποδιοργάνωση του ΕΦΚΑ και η δυσλειτουργία των μηχανισμών του δεν καθιστούν επιτεύξιμους τους στόχους, με αποτέλεσμα να αποτελεί, για την ώρα, όνειρο θερινής νυκτός η έκδοση και καταβολή εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ. Το χρονοδιάγραμμα του επικουρικού Ταμείου αναφέρει ότι από τις 128.000 αιτήσεις μέχρι το τέλος του 2018 (Δεκέμβριος) θα έχουν ικανοποιηθεί μόλις 75.000. Η προβληματική εικόνα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης παραμένει. Έτσι, χιλιάδες αιτήσεις για έκδοση και καταβολή κύριων, επικουρικών και εφάπαξ βοηθήματος είναι στο… «περίμενε» για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να βρεθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού. Μάλιστα, ο τομέας των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, που έχει 7.000 εφάπαξ σε αναμονή, δεν εκδίδει παραπάνω από 100 με 150 βοηθήματα τον μήνα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι περικοπές στο εφάπαξ όλα τα μνημονιακά χρόνια ξεπερνούν το 25%, ενώ υπάρχουν Ταμεία με απώλειες πάνω από 50%. Κατά τους ειδικούς, το μέσο εφάπαξ στο Δημόσιο ανέρχεται πλέον στα 22.000 ευρώ, ενώ για κάθε πλήρες έτος μετά την 1/1/2014 το εφάπαξ απομειώνεται κατά 0,7%-0,9% επιπλέον. Προτεραιότητα στη χορήγηση των εκκρεμών αιτήσεων του εφάπαξ -όπως και στις λοιπές περιπτώσεις απονομής- έχουν τα άτομα με αναπηρία. Πρόσφατα, και μετά από εννιά μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ, εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος με τον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, ο οποίος και θα γίνεται με τη χρήση του μέσου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι προαναφερόμενοι δείκτες χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής, που αφορά χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και τις 31/12/2013, σε κάθε περίπτωση ασφαλισμένου, κατά την οποία το επόμενο του καταληκτικού της πενταετίας έτους προηγείται χρονικά από αυτό του προηγούμενου της αποχώρησης έτους, προκειμένου να δύναται να συντρέξει ετήσια μεταβολή των δεικτών αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση, περιλαμβάνονται:

α. Ασφαλισμένοι που διέκοψαν λόγω αναπηρίας την υπηρεσία/εργασία/επάγγελμά τους και μεταγενέστερα επήλθε η οριστικοποίησή της, καθότι ως ημερομηνία αποχώρησης από την υπηρεσία/εργασία/επάγγελμα θεωρείται αυτή της οριστικοποίησης της αναπηρίας.

β. Ασφαλισμένοι που η ασφάλιση για εφάπαξ παροχή σε κάποιο από τα εντασσόμενα στο ΕΤΕΑΕΠ Ταμεία, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς πρόνοιας (στο εξής Ταμεία) ή στο καθεστώς του ν. 103/1975 (Α’ 167) διακόπηκε σε προγενέστερο χρόνο και η εργασία/υπηρεσία/επάγγελμα συνεχίστηκε, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης για εφάπαξ παροχή.

γ. Ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερα του ενός ταμεία πρόνοιας που εντάσσονται από 1/1/2017 στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ή άλλο ταμείο πρόνοιας που είναι ΝΠΙΔ ή που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Σχολιάστε εδώ