80 δισ. επενδύσεις θα χρειασθούν για να γυρίσουμε στο 2010!

80 δισ. επενδύσεις θα χρειασθούν για να γυρίσουμε στο 2010!

Και όπως υποστηρίζει ο Νίκος Καραμούζης, πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αυτό δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένου ότι η Ελλάδα μπορεί άνετα να γίνει ελκυστικός προορισμός για ξένες επενδύσεις, πέραν των εγχώριων. Αυτό επισημαίνει η μελέτη, αναφέροντας 15 παράγοντες-κλειδιά, που θα ανοίξουν την πόρτα σε διεθνείς επενδυτές. Και αυτοί είναι οι εξής:

1. Η γεωγραφική και γεωστρατηγική θέση.

2. Το γεγονός ότι είναι σταθερή, ειρηνική και δημοκρατική χώρα.

3. Η αυξανόμενη πολιτική και κοινωνική συναίνεση υπέρ των μεταρρυθμίσεων.

4. Η νομισματική σταθερότητα λόγω της συμμετοχής στο ευρώ.

5. Η μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα.

6. Το ανταγωνιστικό κόστος εργασίας.

7. Η μεγάλη πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

8. Το μεγάλο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

9. Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

10. Η βελτίωση των συνθηκών στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

11. Οι μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

12. Το εξειδικευμένο και μορφωμένο εργατικό δυναμικό.

13. Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

14. Η ελκυστικότητα εταιρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

15. Δραστηριότητες με αναπτυξιακή και επενδυτική δυναμική που αναδεικνύονται στη μετά κρίση εποχή.


Σχολιάστε εδώ