360.000 είναι άνεργοι πάνω από 4 χρόνια

360.000 είναι άνεργοι πάνω από 4 χρόνια

Κάθε άλλο παρά καλά είναι τα νέα από το μέτωπο της ανεργίας, κυρίως στους νέους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Τρεις στους τέσσερις ανέργους είναι χωρίς δουλειά πάνω από έναν χρόνο, ενώ 360.000 άτομα είναι άνεργα πάνω από τέσσερα χρόνια, με μικρή πιθανότητα εξεύρεσης εργασίας. Οι νέοι 25-29 ετών που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται και δεν καταρτίζονται ανέρχονται πλέον στο 36% της ηλικιακής αυτής κατηγορίας έναντι 19% στις ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ. Και το 75% των νέων 20-29 ετών που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης το κάνουν διότι δεν μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση. Όλα αυτά είναι απότοκα μιας οικονομίας που της λείπει ο δυναμισμός και η εξωστρέφεια και, ως εκ τούτου, ανακάμπτει με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τρεις παράγοντες ευθύνονται για την υψηλή διαρθρωτική ανεργία:

• Το στρεβλό αναπτυξιακό πρότυπο μιας μη εξωστρεφούς οικονομίας, που προϋπήρχε της κρίσης.

• Η βαθιά ύφεση των προηγούμενων χρόνων.

• Το επιχειρηματικό περιβάλλον των διάχυτων αντικινήτρων (υψηλή και μη ανταποδοτική φορολογία, ασφάλιση, αδειοδοτήσεις, κόστος χρήματος και ενέργειας κ.ο.κ.), που διώχνει νέες και υφιστάμενες επενδύσεις προς άλλους προορισμούς. Και, δυστυχώς, δεν φαίνονται σημάδια βελτίωσης παρά τις εφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις.


Σχολιάστε εδώ