Ελπίδες για την καθυστέρηση της εξέλιξης της αναπηρίας στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

• Αποτελέσματα της μελέτης ΕXPAND αποδεικνύουν ότι η θεραπεία με τη νέα ουσία σιπονιμόδη, η οποία βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας, έναντι του εικονικού φαρμάκου, σε ασθενείς με Δευτεροπαθώς Προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση. Η Δευτεροπαθώς Προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια προοδευτική μορφή της νόσου που προκαλεί σοβαρή αναπηρία. Μέχρι σήμερα αυτή η πάθηση χαρακτηρίζεται ως σημαντική ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, για αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία.

• Παράλληλα, η μελέτη ACROSS δείχνει ότι οι ασθενείς με Υποτροπιάζουσα Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση που έλαβαν συνεχόμενη θεραπεία με φινγκολιμόδη είχαν σημαντικά μικρότερη εξέλιξη της αναπηρίας σε σύγκριση με αυτούς, που η θεραπεία τους διακόπηκε. Λιγότεροι ασθενείς που παρέμειναν σε θεραπεία με φινγκολιμόδη για 8 έως 10 έτη ανέπτυξαν Δευτεροπαθώς Προϊούσα ΠΣ σε σύγκριση με αυτούς που τη διέκοψαν νωρίτερα. Επίσης, καθυστέρησε σημαντικά (4 φορές) ο χρόνος μέχρι τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου.


Σχολιάστε εδώ