11525 «Μαζί για το Παιδί»

Η Γραμμή παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες δωρεάν:

1. Συμβουλευτική: Ψυχολογική στήριξη μέσω τηλεφώνου ή διά ζώσης σε παιδιά, εφήβους και γονείς από συμβούλους ψυχικής υγείας / ψυχολόγους.

2. Λήψη ανώνυμων & επώνυμων καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων.

3. Παραπομπές και ενημέρωση για υπηρεσίες που προσφέρουν άλλοι φορείς για το παιδί και την οικογένεια σε πανελλαδικό επίπεδο.

4. Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Ένωσης και των μελών της.

Κατά τη διάρκεια του 2016 η Συμβουλευτική Γραμμή «11525 Μαζί για το Παιδί», έλαβε συνολικά 6.931 κλήσεις εκ των οποίων:

• 3.292 για συμβουλευτική σε θέματα παιδιών/εφήβων.

• 2.400 για πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Μαζί για το Παιδί.

• 1.195 για παραπομπές σε άλλους φορείς.

• 44 καταγγελίες κακοποίησης παιδιού.

Αναφορικά με τη λήψη καταγγελιών, οι κλήσεις αφορούν κυρίως την ψυχική και σωματική κακοποίηση ανηλίκων ενώ, σε μικρότερο ποσοστό, την παραμέληση και τη σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική κρίση έχει προσθέσει στη θεματολογία της τηλεφωνικής υποστήριξης την πληροφόρηση για ενίσχυση σε είδος. Από το 2014, η Γραμμή 11525 ενίσχυσε τις υπηρεσίες της με τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου για γονείς, παιδιά και εφήβους. Το Κέντρο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες δωρεάν:

1. Ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές συνεδρίες.

2. Ομάδες γονέων.

3. Ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια.

4. Οnline ομάδες στήριξης γονέων και ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια, μέσω Skype.

Οι ωφελούμενοι επισκέπτονται το Κέντρο και συμμετέχουν σε συνεδρίες διά ζώσης ή σε ομάδες γονέων, όταν θεωρείται βοηθητικό για την ενίσχυση του γονικού τους ρόλου ή/και για την επίλυση συγκεκριμένων δυσκολιών που έχουν προκύψει στην οικογένεια. Οι ώρες λειτουργίας της Γραμμής είναι: Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 9:00-2. Οι κλήσεις στη Γραμμή 11525 είναι εμπιστευτικές και δεν ηχογραφούνται. Έχουν χρέωση μία αστική μονάδα από σταθερό ΟΤΕ για αστικά και υπεραστικά τηλεφωνήματα ανεξαρτήτως διάρκειας κλήσης. Οι χρεώσεις για κάθε άλλο πάροχο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαφέρουν ανάλογα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου.


Σχολιάστε εδώ