Μπλοκάρουν την εισαγωγή νέων φαρμάκων

• Για να εισέρχεται στην ελληνική αγορά ένα νέο φάρμακο θα πρέπει να αποζημιώνεται σε 14 χώρες της ΕΕ, από τις οποίες τουλάχιστον οι 6 θα πρέπει να το έχουν αξιολογήσει σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας HTA. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που θα εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο, ενώ επίσης ο θεσμός της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας σε όλες τις χώρες της ΕΕ λειτουργεί συμβουλευτικά και δεν καθορίζει την κυκλοφορία των φαρμάκων. Πρόσφατη γνωμάτευση του καθηγητή στο London School of Economics Πάνου Καναβού, υπογραμμίζει ότι είναι αδύνατη η εφαρμογή μίας τέτοιας ρύθμισης, καθώς οι χώρες που προτείνονται έχουν πολύ διαφορετικές διαδικασίες με σημαντικές ανομοιότητες στον τρόπο που εφαρμόζουν τον μηχανισμό HTA και επιπλέον δεν αξιολογούνται όλα τα φάρμακα σε αυτές τις χώρες.

• Παράλληλα κάθε νέο φάρμακο που θα κυκλοφορεί στη χώρα μας θα επιβαρύνεται με έκπτωση στην τιμή του κατά 25% επιπλέον των προκαταβολικών εκπτώσεων (rebate) που ισχύουν για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα σήμερα. Δηλαδή η συνολική επιβάρυνση των νέων φαρμάκων φτάνει σε ποσοστό άνω του 60% (rebate όγκου 20% + rebate 25% των νέων φαρμάκων + clawback 17% μέσος όρος).

Με δεδομένα ότι ένα καινοτόμο φάρμακο για να αποζημιωθεί απο τους ασφαλιστικούς φορείς 14 χωρών, καθώς και για να αξιολογηθεί για την αποτελεσματικότητα του (σχέση κόστους-οφέλους κ.λπ.) απαιτείται χρόνος άνω των 5 ετών, αυτό σημαίνει ότι οι βαρέως και χρονίως πάσχοντες ασθενείς, όλοι αυτοί δηλαδή που δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, χάνοντας έτσι και την τελευταία χαραμάδα ελπίδας για παράταση της ζωής τους.

Εξάλλου επειδή η ιατρική επιστήμη κάνει άλματα, όταν θα φτάνει ένα καινοτόμο φάρμακο στην Ελλάδα, θα θεωρείται ήδη ξεπερασμένο, αφού ήδη τότε θα έχει ανακαλυφθεί κάπιο καλύτερο. Κάποιο ίχνος σωτηρίας ίσως βρουν εκείνοι που θα έχουν οικονομική άνεση και θα φέρνουν το φάρμακο τους με πιλότο ή αεροσυνοδό της Ολυμπιακής, όπως στις δεκαετίες ʼ60 και ʼ70.

Στο μεταξύ ύστατη έκκληση αγωνίας και αυστηρή προειδοποίηση για τις ανεπανόρθωτες συνέπειες σε βάρος των Ελλήνων ασθενών, που επιφέρουν τα επικείμενα μέτρα του υπουργείου Υγείας, απηύθυνε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Άκης Αποστολίδης, σε ένα πεδίο όπου η Ελλάδα ήδη υπολείπεται τραγικά, έχοντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έγκρισης νέων φαρμάκων – περίπου 21 μήνες απαιτούνται στη χώρα μας, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,9 μήνες- τα νέα μέτρα δεν στοχεύουν στον εξορθολογισμό, αλλά πλήττουν ευθέως τους Έλληνες ασθενείς και την καινοτομία. Αν ίσχυαν ήδη οι ρυθμίσεις αυτές, στην πρόσφατη θετική λίστα με τις 21 δραστικές ουσίες, 7 από αυτές για σοβαρές και σπάνιες ασθένειες, καμία δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στη χώρα. Αποτυπώνοντας τις σχετικές επιπτώσεις, ο κ. Αποστολίδης ανέφερε ότι και για την περίπτωση της τριετίας 2014-2016, όπου στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν 43 νέα φάρμακα που αφορούν τον καρκίνο, καθώς και άλλες σπάνιες παθήσεις, εκʼ των οποίων κανένα δεν πληροί την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης HTA από τις 6 χώρες που αναφέρονται στην προτεινόμενη ρύθμιση του υπουργείου, συνεπώς κανένα εξʼ αυτών των φαρμάκων δεν θα ήταν σήμερα διαθέσιμο στους έλληνες ασθενείς που πάσχουν από σοβαρότατες χρόνιες παθήσεις. Την ίδια στιγμή, στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, είναι διαθέσιμο κατά μέσο όρο μόνο το 1/3 των φαρμάκων αυτών. Συνεπώς, η πρόσβαση των ελλήνων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα θα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή στην ανατολική Ευρώπη, μετατρέποντάς τους σε Ευρωπαίους πολίτες βʼ κατηγορίας, πολίτες μειωμένων δικαιωμάτων και προσδοκιών. Παράλληλα τα νέα μέτρα δημιουργούν συνθήκες αποεπένδυσης και μείωσης των κλινικών ερευνών που ήδη διεξάγονται στη χώρα μας.. «Το φάρμακο είναι η λύση και όχι το πρόβλημα, θεραπεύει ασθένειες, εξοικονομεί πόρους στην οικονομία, στηρίζει την κοινωνία, την ανάπτυξη, την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ και κατέληξε διατυπώνοντας ένα κρίσιμο ερώτημα:

«Το 2016 η Επιτροπή για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) έχει γνωμοδοτήσει θετικά για 46 νέα μελλοντικά φάρμακα, από τα οποία τα 25 τα χαρακτηρίζει υψηλής θεραπευτικής καινοτομίας. Με την ισχύ των επικείμενων μέτρων πόσα από αυτά, αλήθεια, θα έρθουν στη χώρα μας; Μήπως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα Grexit από τα νέα φάρμακα;».

Α.Μ.


Σχολιάστε εδώ