Η κρίση έχει άμεση επίπτωση στην υγεία των εργαζομένων

Η επιδείνωση οφείλεται στην εντατικοποίηση της δουλειάς, την παρατεταμένη εργασιακή ανασφάλεια, τις απολύσεις, αλλά και την ανεργία, που έχουν εξουθενώσει τους πρώην και νυν εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή επιδημιολογίας και επαγγελματικής υγιεινής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό ιατρό εργασίας Γιώργο Ραχιώτη, η παρατεταμένη ανασφάλεια στους χώρους εργασίας, το κλείσιμο επιχειρήσεων και η ανεργία έχει συνδεθεί με:

• Κατακόρυφη αύξηση του στρες.

• Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.

• Αύξηση περιστατικών υπέρτασης και στεφανιαίας νόσου.

• Κατάθλιψη.

• Αύξηση μυοσκελετικών παθήσεων (λόγω εντατικοποίησης της εργασίας).

• Αύξηση ψυχιατρικής νοσηρότητας.

• Αύξηση επισκέψεων στους γιατρούς.

• Αύξηση αυτοκτονιών.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας θα αυξηθούν όσο παρατείνεται η κατάσταση αυτή και δεν υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης.

Το εργασιακό στρες είναι ιδιαίτερα αυξημένο στον χώρο της υγείας – δημόσιων νοσοκομείων, όπου σύμφωνα με ελληνική μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το 88% των εργαζομένων που συμμετείχαν σε έρευνα ανέφεραν ελλείψεις σε βασικά υγειονομικά υλικά. Επίσης το 84% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι οι ελλείψεις αυτές είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην περίθαλψη των ασθενών.


Σχολιάστε εδώ