Κι άλλο μεγάλο βήμα του Μυτιληναίου

Το σημαντικό νέο βήμα του ομίλου, του οποίου διευθύνων σύμβουλος και δημιουργός είναι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, είναι η στρατηγική συνεργασία της ΜΕΤΚΑ με την International Power Supply (IPS), κατασκευάστρια του βραβευμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας εκτός δικτύου (off-grid), Exeron.

Οι εφαρμογές off-grid (εκτός δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος) αντιπροσωπεύουν ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας αγοράς παραγωγής ενέργειας, που βασίζεται στη συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας και των τιμών των ηλιακών φωτοβολταϊκών και της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Στις σημαντικές αυτές εφαρμογές συγκαταλέγονται οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, οι απομακρυσμένες λύσεις ηλεκτροδότησης στον χώρο της παραγωγής πετρελαίου και αερίου και των αντίστοιχων αγωγών, καθώς επίσης η ηλεκτροδότηση των κοινοτήτων που δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο (off-grid).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η METKA θα γίνει στρατηγικός επενδυτής στην IPS, με μερίδιο 10%, μέσω αύξησης κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να επεκτείνει σημαντικά την παραγωγική της ικανότητα, καθώς επίσης και να αναπτύξει περαιτέρω την ηγετική θέση της στην παγκόσμια αγορά των εφαρμογών ηλεκτρικής ενέργειας εκτός δικτύου (off-grid). Επιπλέον, η METKA έχει αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα του συστήματος Exeron σε αρκετές από τις υπάρχουσες, καθοριστικής σημασίας, αγορές που δραστηριοποιείται.


Σχολιάστε εδώ