Πόσα δηλώνουν οι φορολογούμενοι

• 5.700.000 επί συνόλου 8.500.000, ήτοι το 67% των φορολογουμένων φυσικών προσώπων, δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ. Το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα σε αυτήν την κατηγορία το 2015 ήταν περίπου 3.000 ευρώ (255 ευρώ τον μήνα), ενώ ο μέσος ετήσιος φόρος μόλις 114 ευρώ. Το σύνολο των φόρων που πληρώθηκαν ήταν 602 εκατ. ευρώ.

• 2.800.000 φορολογούμενοι, ήτοι το 33%, δήλωσαν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ. Το μέσο εισόδημα που δηλώθηκε σε αυτήν την κατηγορία για το 2015 ήταν περίπου 20.000 ευρώ, ενώ ο μέσος ετήσιος φόρος που πληρώθηκε ήταν 2.900 ευρώ. Το συνολικό ποσό των φόρων που καταβλήθηκαν από αυτήν την κατηγορία έφτασε στα 8 δισ. ευρώ.

• 287.000 ελεύθεροι επαγγελματίες επί συνόλου 500.000 περίπου, ήτοι το 58% των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλώνουν εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ τον χρόνο. Το μέσο εισόδημα που δηλώνεται σε αυτήν την κατηγορία είναι 840 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ