Πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»: Διεθνές Βραβείο για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το υπουργείο Υγείας

Το άρθρο, με επικεφαλής τον καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Χατζάκη, ξεχώρισε στην κατηγορία «Επιδημιολογική και Πληθυσμιακή έρευνα», ανάμεσα σε 50 άλλα άρθρα από όλο τον κόσμο, τα οποία προτάθηκαν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA). Ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» υλοποιήθηκε τη διετία 2012-13 από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε απάντηση της επιδημικής έξαρσης του HIV/AIDS στον πληθυσμό των ενδοφλεβίων χρηστών (XEN) που εκδηλώθηκε το 2011 στην Αθήνα. Έγινε σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΕΛΠΝΟ και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Praksis και Θετική Φωνή με κύριους ερευνητές του προγράμματος του καθηγητές Άγγελο Χατζάκη και Μένη Μαλλιώρη (πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ εκείνη την περίοδο). Το Πρόγραμμα – παρέμβαση «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών και στις υψηλού κινδύνου επαφές τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης HIV/AIDS στην Αθήνα), στόχευε στη διερεύνηση των επιδημιολογικών, συμπεριφορικών και ιολογικών χαρακτηριστικών της επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών, την έγκαιρη παρέμβαση στους χρήστες και στο άμεσο περιβάλλον τους (οροθετικοί και οροαρνητικοί), την εκτίμηση της πορείας της επιδημίας ανά τρίμηνο και την αναστολή της επιδημικής έξαρσης. Οι οροθετικοί χρήστες που εντοπίζονταν παραπέμπονταν στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, όπου γίνονταν δεκτοί κατά προτεραιότητα. Στο πλαίσιο του προγράμματος διανεμήθηκαν 565.000 καθαρές βελόνες και σύριγγες, ενώ ο ΟΚΑΝΑ λειτούργησε 16 επιπλέον Μονάδες Παροχής Υποκατάστατων και ενέταξε 1.100 επιπλέον χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στα προγράμματα υποκατάστασης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στις 3.320 περιπτώσεις ενεργών ενέσιμων χρηστών που εντόπισε ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης παρέμεινε σταθερός στο 16%. Παράγοντες κινδύνου για τη μόλυνση στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών βρέθηκε ότι αποτελούν η συχνή ενδοφλέβια χρήση, η αστεγία στους άνδρες, το ιστορικό φυλάκισης και ο αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων στις γυναίκες. Ο αριθμός των νέων λοιμώξεων μειώθηκε κατά 78% ενώ μειώθηκαν οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και αυξήθηκε σημαντικά η σύνδεση των ενδοφλέβιων χρηστών με προγράμματα υποκατάστασης και αντιρετροϊκής θεραπείας.


Σχολιάστε εδώ