Σε ξένα χέρια περνούν και οι Διοικήσεις των τραπεζών!

Στις Διοικήσεις των τραπεζών αποκλείονται άτομα που έχουν ασκήσει δημόσιο λειτούργημα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ακόμη κι αν κατείχαν θέση Προέδρου της Δημοκρατίας, πρωθυπουργού ή προέδρου κόμματος, αν ήταν στελέχη κομμάτων, δικαστικοί, στρατιωτικοί ή ανώτερα στελέχη δημοσίων επιχειρήσεων. Αποκλείονται, δηλαδή, οι μισοί Έλληνες, ακόμη κι αν κατά κοινή ομολογία θεωρούνται πετυχημένοι και δεν είχαν αφήσει σκιές στη θέση που υπηρέτησαν. Και όλα αυτά με νόμο του ελληνικού κράτους, ο οποίος αμφισβήτει ουσιαστικά τις ικανότητες κάποιου που διετέλεσε αρχηγός του κράτους ή πρωθυπουργός!

Και κάτι ακόμη, που δείχνει τον πλήρη αφελληνισμό που μας επιβάλλουν οι ξένοι: Υποχρεωτικά θα μετέχουν στα ΔΣ τρεις εμπειρογνώμονες με διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών.

Βάζουν, επίσης, στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων δικό τους… μπάστακα, για να αποφασίζει προφανώς ποιον δικό τους επιχειρηματία θα… εξυπηρετούν.

Συγκεκριμένα, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των Επιτροπών όλων των τραπεζών, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνει από το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου, θα πρέπει:

1) Να διαθέτουν τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, 3 χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

2) Να μην ασκούν ούτε να τους έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία 4 χρόνια πριν από τον διορισμό τους σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως αρχηγού του κράτους ή προέδρου της κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή σημαντική θέση ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.

Κάθε μέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις του με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από τον διορισμό του.

Ακόμη:

3) Το διοικητικό συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 εμπειρογνώμονες ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με επαρκείς γνώσεις και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά. Τα μέλη αυτά δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια.

4) Τουλάχιστον 1 μέλος του ΔΣ πρέπει να έχει σχετική εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα προεδρεύει σε ειδική Επιτροπή του ΔΣ που ασχολείται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

***

Εισβολή ασφαλιστικών εταιρειών

Ξεκάθαρη ήταν η άποψη του ομότιμου καθηγητή και επιστημονικού διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) Σάββα Ρομπόλη ως προς τα κρυφά χαρτιά του σχεδίου για το νέο ασφαλιστικό σύστημα που προωθεί η κυβέρνηση. Με τις ρυθμίσεις που φέρνει, οι συντάξεις θα είναι… επίδομα και ο ασφαλισμένος οδηγείται στο να βγαίνει νωρίτερα στη σύνταξη, γιατί αν παραμείνει η σύνταξη που θα πάρει θα είναι μικρότερη. Και αυτό είναι δώρο για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα κάνουν χρυσές δουλειές.

Ο κ. Ρομπόλης, μιλώντας στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» του Kontra, τόνισε κατά τρόπο κατηγορηματικό, με τις πολύτιμες γνώσεις και την πλούσια εμπειρία που έχει στον τομέα της Ασφάλισης, ότι αυτό το Ασφαλιστικό πριμοδοτεί την ιδιωτική ασφάλιση!


Σχολιάστε εδώ