Οι γελοιότητες με τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης σε βάρος των πολυτέκνων!

Η συζήτησή της είχε αναβληθεί δύο φορές. Ο βουλευτής, αφού ανέφερε την εφιαλτική κατάσταση της υπογεννητικότητος επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά από το 1921 οι γεννήσεις στην πατρίδα μας το 2013 κατήλθαν κάτω από τις 100.000 (μόλις 94.134), τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «…Με τις διατάξεις του ν. 4111/2013 άρθρο 44 και του ν. 4172/2013 άρθρο 31 θεσπίζεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα αυτοκίνητα 2.000 κ.ε. και άνω. Η παραπάνω διάταξη δεν προβλέπει εξαίρεση για τους πολυτέκνους, οι οποίοι εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια, για την εξυπηρέτηση των πολλών μελών της οικογένειάς τους, αγόρασαν τέτοια αυτοκίνητα… Δεδομένης της προστασίας των πολυτέκνων και της ειδικής φροντίδας που προβλέπεται γι’ αυτούς από τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 και 5 του Συντάγματος, ερωτηθήκατε αρχικά ποιος ήταν ο αριθμός των πολυτέκνων, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκε φόρος πολυτελείας το 2014 και το 2015, καθώς και σε ποια ποσά ανήλθαν τα έσοδα του κράτους από την είσπραξη του φόρου αυτού… Η δεύτερη ερώτηση είναι εάν προτίθεσθε να άρετε την παραπάνω άδικη και αντισυνταγματική ρύθμιση απαλλάσσοντας τους πολυτέκνους από τον φόρο πολυτελείας, καθώς στοιχειώδεις λόγοι δικαιοσύνης αλλά και δημογραφικής πολιτικής επιβάλλουν την απαλλαγή τους από τον παραπάνω φόρο…».

Δείτε τώρα την απάντηση του υπουργού: «…Νιώθω πραγματικά αμηχανία να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα αδικίας του ελληνικού φορολογικού συστήματος απέναντι στους πολίτες, για δύο κυρίως λόγους. Αντί να δίνουμε κίνητρα στους πολύτεκνους και να τους ενισχύουμε μέσω του φορολογικού συστήματος για τα σημαντικά προβλήματα που έχουν και για τη σημαντική συνεισφορά τους στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς τους επιβαρύνουμε… Το έτος 2013 το πλήθος των δηλώσεων με αριθμό προστατευόμενων τέκνων πάνω από τέσσερα και φόρο πολυτελούς διαβίωσης για κατοχή αυτοκινήτων άνω των 1.928 κ.ε. ήταν 3.940. Το έτος 2014 ήταν 3.077. Αντίστοιχα, ο συνολικός αναλογών φόρος πολυτελούς διαβίωσης για κατοχή τέτοιων αυτοκινήτων το 2013 ήταν 2.101.826 ευρώ και το 2014 ήταν 1.673.923 ευρώ. Από εκτίμηση υπηρεσιακών παραγόντων, η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί πολύτεκνοι αναγκάσθηκαν να καταθέσουν τις πινακίδες τους στερώντας από τις οικογένειές τους ένα βασικό εργαλείο μετακίνησης… Μιλάμε για μια κατάσταση όπου ο άλλος πάει να καλύψει μια βασική του ανάγκη και έχουν αναγκασθεί και έχουν καταθέσει τις πινακίδες, χάνοντας το Δημόσιο πολύτιμα έσοδα από ΦΠΑ, από βενζίνη, φόρο εισοδήματος στα συνεργεία αυτοκινήτων και μια σειρά από άλλες τέτοιες κατηγορίες… Πραγματικά προσπαθούμε μέσα στο 2016 να πάμε σε αλλαγές σε όλες τις φορολογίες, που θα κάνουν πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα. Με αυτήν την έννοια εξετάζουμε και τέτοιες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν όταν βρεθούν εκείνα τα ισοδύναμα μέτρα ώστε να μπορέσουν να αντικαταστήσουν αυτά τα έσοδα ή όταν βρούμε άλλες πηγές φορολογίας…». Από την παραπάνω απάντηση του υπουργού ο κάθε νοήμων πολίτης αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίον κυβερνάται αυτή η πατρίδα. Από τη μια πλευρά ο υπουργός αναγνωρίζει το άδικο και αντισυνταγματικό αυτής της γελοιότητας με τον φόρο της δήθεν πολυτελούς διαβίωσης των πολυτέκνων, αναγνωρίζει ότι τα έσοδα του κράτους από αυτή ήταν το 2014 μόλις 1.673.923 ευρώ και ότι πολλοί πολύτεκνοι αναγκάσθηκαν να καταθέσουν τις πινακίδες και από την άλλη δεν έχει το θάρρος και την ευαισθησία με μια απλή τροπολογία να καταργήσει αμέσως αυτόν τον απαράδεκτο φόρο, αλλά υπόσχεται ότι θα αναζητήσει ισοδύναμα για το ελάχιστο και ασήμαντο, για τα έσοδα του κράτους, ποσό του 1.673.923 ευρώ! Ακολουθεί και η νέα κυβέρνηση πιστά την αντιδημογραφική, αντιοικογενειακή και αντιπολυτεκνική πολιτική της κυβερνήσεως Σαμαρά. Προφανώς επείγεται να έχει την τύχη της.


Σχολιάστε εδώ