Σύγχρονες θεραπείες για το άσθμα

Το άσθμα είναι μια χρόνια νόσος και άρα χρειάζεται μια χρόνια θεραπεία, που ονομάζεται ρυθμιστική θεραπεία. H ρυθμιστική θεραπεία βάσης για το άσθμα είναι τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Άλλα ρυθμιστικά φάρμακα είναι οι β2 διεγέρτες μακράς δράσης, η μοντελουκάστη και η θεοφυλλίνη. Εκτός από τα ρυθμιστικά φάρμακα υπάρχουν και τα ανακουφιστικά, τα οποία πρέπει να έχει μαζί του ο ασθενής για να τα χρησιμοποιεί κατ’ επίκληση. Η συνηθέστερη επιλογή αυτών είναι οι β2 διεγέρτες ταχείας έναρξης δράσης.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μια νέα προσθήκη στη θεραπεία του άσθματος αποτελεί το αντιχολινεργικό μακράς δράσης τιοτρόπιο, το οποίο φαίνεται ότι οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο της νόσου. Η θεραπεία του άσθματος φαίνεται ότι οδηγείται και σε πιο απλουστευμένα, αλλά συγχρόνως αποτελεσματικά, σχήματα όπως αυτό του σταθερού συνδυασμού φλουτικαζόνης και βιλαντερόλης, που θα χορηγείται μια φορά ημερησίως με κύριο σκοπό αποτελεσματικότητα και σταθερή συμμόρφωση. Οι ασθενείς που έχουν σοβαρό άσθμα μπορεί να μην ελέγχουν τη νόσο τους με τις υψηλότερες δόσεις εισπνεόμενων θεραπειών και να καταφεύγουν ακόμα και στη χρήση χαμηλής δόσης κορτιζόνης από το στόμα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν θεραπείες νεότερης μορφής με στόχο να ανακουφίσουν τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Η μοναδική τέτοια θεραπεία που κυκλοφορεί μέχρι στιγμής είναι η ομαλιζουμάμπη. Πρόκειται για ένα μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο απευθύνεται σε ασθενείς με Σοβαρό Αλλεργικό Άσθμα. Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για το άσθμα GINA η ομαλιζουμάμπη προτείνεται ως επιπρόσθετη αγωγή σε ασθενείς με σοβαρό αλλεργικό άσθμα που το άσθμα τους δεν ελέγχεται παρά τη λήψη υψηλής δόσης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και β2-αγωνιστών μακράς δράσης. Με τη θεραπεία αυτή μειώνονται δραματικά οι παροξύνσεις, τα ημερήσια και νυχτερινά συμπτώματα του άσθματος, οι νοσηλείες, οι επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών, καθώς και η ανάγκη για κατ’ επίκληση θεραπεία και για χρήση κορτικοστεροειδών από το στόμα. Ταυτόχρονα βελτιώνεται η πνευμονική λειτουργία και η ποιότητα ζωής των ασθενών. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία σε παγκόσμια κλίμακα με την ομαλιζουμάμπη που είναι ένα ασφαλές και καλά ανεκτό φάρμακο.

Επίσης βρίσκονται υπό έρευνα νέες θεραπείες που στοχεύουν σε μικρό αριθμό ασθματικών ασθενών με σοβαρό άσθμα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πρόκειται για μονοκλωνικά αντισώματα. Η πιο γνωστή και αυτή που θα κυκλοφορήσει πιο άμεσα είναι το αντίσωμα κατά της ιντερλευκίνης 5, η μεπολιζουμάμπη. Σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα και αυξημένο αριθμό ηωσινοφίλων στα πτύελα, που δεν ελέγχονται με υψηλές δόσεις εισπνεόμενων κορτικοειδών η χορήγηση μεπολιζουμάμπης οδήγησε σε ελάττωση των παροξύνσεων, μείωση της δόσης των κορτικοστεροειδών από το στόμα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Σχολιάστε εδώ