Οι κλινικές μελέτες οξυγόνο για τον ασθενή, αλλά και για τη χώρα

Η κλινική έρευνα αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους αξίας τόσο για τους ασθενείς όσο και για την Ελλάδα. Έχουμε ένα καινούριο επιδημιολογικό προφίλ σε όλη την Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, γεγονός που απαιτεί τη συμμετοχή πολύ περισσότερων ανθρώπων στις κλινικές μελέτες.

Η καινοτομία μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τους δυο βασικούς παράγοντες στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η κλινική έρευνα. Με αυτό το δεδομένο, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την αναγνώριση της συνεισφοράς των χιλιάδων συμμετεχόντων σε κλινικές μελέτες όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη χάριν στους οποίους έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε πολλές ασθένειες, πρόοδος η οποία σε αρκετές περιπτώσεις μεταφράζεται σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής, μείωση των ποσοστών θνησιμότητας σε ασθένειες όπως το HIV και ο καρκίνος, αλλά και σε ίαση ανίατων μέχρι πρόσφατα ασθενειών, όπως η Ηπατίτιδα C.

Ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης αναφερόμενος συνολικά στη στρατηγική του Κλάδου υπογράμμισε τη βούληση του Συνδέσμου να υποστηρίξει με πράξεις, τεχνογνωσία, νέες προτάσεις την προσπάθεια της χώρας να βγει από την περιπέτεια των τελευταίων ετών και να τη βοηθήσει να καταστεί ανταγωνιστική δύναμη στον τομέα του φαρμάκου και ειδικότερα στην προσέλκυση κλινικών μελετών. Οι κλινικές μελέτες αποτελούν «οξυγόνο» για το ανθρώπινο κεφάλαιο και την οικονομία της χώρας, καθώς κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική μελέτη «εισάγονται» στην Ελλάδα περίπου 250.000 ευρώ και προκαλείται, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας μας, η οποία υπερβαίνει κατά πού τις 500.000 ευρώ ανά κλινική μελέτη (στοιχεία μελέτης ΕΣΔΥ). Η φαρμακευτική βιομηχανία προτίθεται να επενδύσει περαιτέρω στην κλινική έρευνα ενισχύοντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, υπερτετραπλασιάζοντας τα ερευνητικά κονδύλια σε διάστημα 2-3 ετών. Ωστόσο, τόνισε ότι βασική προϋπόθεση είναι: «Η ενθάρρυνση και η παροχή κινήτρων για τα επενδυτικά σχέδια του Κλάδου και η επίλυση των δυσλειτουργιών, που δεν ευνοούσαν μέχρι τώρα τις όποιες αποφάσεις εταιρειών για περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα, όπως, π.χ., στη παραγωγή και στις κλινικές μελέτες που μπορούν πραγματικά να μεταφραστούν άμεσα σε νέους πόρους και νέες θέσεις εργασίας, άρα ανάπτυξη που η χώρα μας έχει ανάγκη τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και υλοποίηση της πολιτικής Υγείας που σήμερα επανασχεδιάζεται».

Στο μεταξύ ο ΣΦΕΕ ανακοίνωσε τη σύσταση Ειδικής Αντιπροεδρίας και Επιτροπής Κλινικών Μελετών, η οποία αναμένεται να συντονίσει τις πρωτοβουλίες του Κλάδου προς την κατεύθυνση της συνεργασίας με όλους τους θεσμικούς φορείς, για την ενθάρρυνση των Κλινικών Μελετών στη χώρα μας. Στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία διαύλου για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα βήματα που γίνονται σε καινοτόμες μεθόδους και θεραπείες που αναμένεται να ωφελήσουν χιλιάδες ασθενείς. Μάλιστα ο αρμόδιος αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ Σπύρος Φιλιώτης, τόνισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο «να γίνει απολύτως κατανοητό ότι οι κλινικές μελέτες είναι «μεγάλη επένδυση» που τη θέλει η κοινωνία, δεν κοστίζει στο Κράτος, ενισχύει και δεν προσβάλλει κοινωνικά αγαθά και οι εταιρίες είναι εδώ για να την υλοποιήσουν». Ειδικότερα, τα οφέλη από την κλινική έρευνα αφορούν:

* Στους ασθενείς, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νέες καινοτόμες θεραπείες, που αλλάζουν τα δεδομένα σε σοβαρές παθήσεις και βελτιώνουν το προσδόκιμο ζωής.

* Στους επαγγελματίες Υγείας με την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θεραπευτική φαρέτρα και τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης θεραπείας ανά περίπτωση.

* Στους ερευνητές με τη διαμόρφωση περιβάλλοντος για υψηλού κύρους δημοσιεύσεις και διεθνείς συνεργασίες.

* Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με απόκτηση ερευνητικού Know-how και βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού.

* Στην Εθνική Οικονομία με εισροή σημαντικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Σχολιάστε εδώ