Σεμινάριο στη φυσιοθεραπευτική-οστεοπαθητική μέθοδο

Σεμινάριο στη φυσιοθεραπευτική-οστεοπαθητική μέθοδο FDM διοργάνωσε πρόσφατα το Bionian Cluster Βιοτεχνολογίας και Υγείας. Το FDM είναι μια ιατρική αντίληψη, η οποία αποδίδει την αιτία της σωματικής δυσφορίας και των λειτουργικών περιορισμών σε μία ή περισσότερες από έξι χαρακτηριστικές παραμορφώσεις της ανθρώπινης περιτονίας. Εάν αυτές οι παραμορφώσεις διορθωθούν, ο πόνος και η απώλεια της κίνησης μπορεί να αντιμετωπιστούν μετρήσιμα, αποτελεσματικά και κατανοητά.

Η FDM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της ιατρικής. Αυτό επεκτείνει τις διαγνωστικές ικανότητες του ιατρού ή του θεραπευτή και επιτρέπει την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών με διάφορες ιατρικές διαγνώσεις. Επί του παρόντος, η FDM χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τα προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος και για τη θεραπεία του πόνου. Η Δια χειρός θεραπεία FDM μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρωταρχικά ή συμπληρωματικά.


Σχολιάστε εδώ