Νέα θεραπεία για χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και οζώδες λέμφωμα

Η ΧΛΛ και το ΟΛ είναι ανίατα, κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, βραδείας εξέλιξης, που μπορούν να οδηγήσουν σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές όπως αναιμία, σοβαρές λοιμώξεις και ανεπάρκεια του μυελού των οστών που χρήζουν θεραπείας. Ο στόχος της θεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από τέτοιας μορφής κακοήθη αιματολογικά νοσήματα είναι η βελτίωση της συνολικής επιβίωσης και της ποιότητας ζωής.

Για τη θεραπεία της ΧΛΛ, το Zydelig εφκρίθηκε για χρήση σε συνδυασμό με ριτουξιμάμπη (rituximab) για ασθενείς που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία ή ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ακατάλληλους για χημειο-ανοσοθεραπεία ασθενείς με έλλειψη 17p ή μετάλλαξη του TP53. Για τη θεραπεία του ΟΛ, το Zydelig εγκρίθηκε ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με οζώδες λέμφωμα ανθεκτικό σε δύο προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Το Zydelig αναστέλλει την PI3K-δ (3-κινάση της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης), μια πρωτεΐνη που υπερεκφράζεται σε πολλές κακοήθειες Β-κυττάρων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα, στον πολλαπλασιασμό και στη μετανάστευση αυτών των καρκινικών κυττάρων.

«Μολονότι η χημειο-ανοσοθεραπεία χρησιμοποιείται αρχικά για την αντιμετώπιση τόσο της ΧΛΛ όσο και του ΟΛ, η υποτροπή είναι συχνή και σε πολλούς ασθενείς εξαντλούνται οι θεραπευτικές επιλογές κατά την εξέλιξη της νόσου», δήλωσε ο Peter Hillmen, PhD, καθηγητής πειραματικής αιματολογίας και επίτιμος σύμβουλος αιματολογίας στο Leeds Teaching Hospitals NHS Trust. «Επιπλέον, οι ασθενείς με ΧΛΛ με έλλειψη 17p ή μετάλλαξη του TP53 είναι ακατάλληλοι για χημειο-ανοσοθεραπεία και χρήζουν εναλλακτικών θεραπειών πρώτης γραμμής». Επομένως, το Zydelig είναι μια ευπρόσδεκτη θεραπευτική επιλογή που προσφέρει μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση αυτών των κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων».

***

Συμφωνία του Συλλόγου Συνταξιούχων της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με
το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

Το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» ξεκίνησε συνεργασία με τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Alpha Bank) για την παροχή διαγνωστικών εξετάσεων, επισκέψεων σε εξωτερικά ιατρεία και νοσοκομειακής περίθαλψης προστιθέμενης αξίας.

Η συμφωνία αυτή, που άρχισε ήδη να υλοποιείται, αναβαθμίζει το επίπεδο της ιατρικής και νοσηλευτικής κάλυψής των μελών του Συλλόγου και παρέχει άμεση πρόσβαση, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, σε ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία της χώρας.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία εξασφαλίζει στα μέλη του Συλλόγου:

• Επισκέψεις στα τακτικά ιατρεία (κατόπιν ραντεβού) με χρέωση 20 ευρώ (ο ιατρός δύναται να υποβάλλει παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις και χορήγηση φαρμάκων αν κριθεί απαραίτητο).

• Σε περίπτωση τακτικής περιοδικής επίσκεψης για την υποβολή παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής χρέωση 5 ευρώ.

• 24 δωρεάν επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά.

• 2 δωρεάν επισκέψεις μετεγχειρητικής παρακολούθησης από το θεράποντα ιατρό εντός 3 μηνών μετά το πέρας της νοσηλείας.

• Κρατικό τιμοκατάλογο στην εκτέλεση μαγνητικής τομογραφίας, αξονικής τομογραφίας και triplex.

• Σε ενδεχόμενη νοσηλεία το ασθενοφόρο θα παρέχεται δωρεάν εντός Αττικής.


Σχολιάστε εδώ