Η κρίση έχει άσχημες επιπτώσεις στην αναισθησιολογία

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης των αναισθησιολογικών τμημάτων είχε ήδη αναδειχθεί από μια μελέτη που διενεργήθηκε στις αρχές του 2011 από την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν 170 κενές οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ οι μισές από αυτές ήταν σε μεγάλα νοσοκομεία, όπου διενεργείται το 60% των ετήσιων επεμβάσεων στην Ελλάδα. Σήμερα, από μια έρευνα που διενήργησαν η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία μαζί με την Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Βορείου Ελλάδας, φαίνεται ότι είναι κενές το 30% των οργανικών θέσεων, ενώ 18 νοσοκομεία λειτουργούν με 1-2 αναισθησιολόγους. Σε μια εποχή που μεγάλο ποσοστό οργανικών θέσεων παραμένουν κενές και οι πόροι σε υλικό και εξοπλισμό είναι περιορισμένοι, οι αναισθησιολόγοι καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να είναι ασφαλείς οι ασθενείς που λαμβάνουν αναισθησία. Η έλλειψη τόσο γιατρών αναισθησιολόγων όσο και νοσηλευτικού προσωπικού, έχει αποτέλεσμα αφενός την ελλιπή παροχή αναισθησίας σε μη χειρουργικούς ασθενείς που υφίστανται επεμβατικές διεργασίες εκτός χειρουργείου, όπως στο γαστρεντερικό, αιμοδυναμικό, επεμβατική ακτινολογία κ.λπ., και αφετέρου τη μακρά αναμονή των ελλήνων ασθενών για προγραμματισμένες επεμβάσεις. Επιπλέον, συντελεί στην ελλιπή λειτουργία οργανωμένης και στελεχωμένης Αίθουσας Ανάνηψης περίπου στο 40% των νοσοκομείων. Γεγονός που θα σήμαινε ανεπαρκή άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση των χειρουργικών ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγείας ή έπειτα από σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις εάν οι αναισθησιολόγοι δεν εργάζονταν συνήθως πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου τους και περισσότερες ώρες από την πλειονότητα των ειδικευμένων γιατρών άλλων ειδικοτήτων. Παρ’ όλα αυτά, η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία διαβεβαιώνει τους έλληνες ασθενείς ότι όταν υποβάλλονται σε αναισθησία στα κρατικά νοσοκομεία πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς κυρίως λόγω της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, αφοσίωσης και εγρήγορσης των ελλήνων αναισθησιολόγων, αλλά και της επάρκειας του αναισθησιολογικού εξοπλισμού.


Σχολιάστε εδώ