Επάξιο κέντρο αναφοράς για θυμεκτομές το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Από ελληνικής πλευράς, προσκεκλημένη ομιλήτρια και μέλος του Ευρωπαϊκής Ομάδας του Θύμου, αλλά και της Διεθνούς Ομάδας Κακοηθειών Θύμου Αδένα ήταν η Dr. med. Καλλιόπη Αθανασιάδη, υπεύθυνη του Θωρακοχειρουργικού Τμήματος στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδίας-Αγγείων.

Όπως τονίζει η Dr. med. K. Αθανασιάδη, «ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η θυμεκτομή βελτιώνει τα συμπτώματα της μυασθένειας Gravis δεν είναι πλήρως κατανοητός. Παρʼ όλα αυτά, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θυμεκτομή παρουσιάζουν λιγότερες εξάρσεις, έχουν πιο ήπια συμπτώματα, χρειάζονται μικρότερες δόσεις φαρμάκων και έχουν περισσότερες πιθανότητες για πλήρη ύφεση». Η θυμεκτομή μπορεί να γίνει με διάφορες προσπελάσεις, είτε διά στερνοτομής (πλήρης διατομή στέρνου), είτε με τραχηλική προσπέλαση (μικρή τομή στον τράχηλο, που δεν κατοχυρώνει όμως πάντα τη ριζική εξαίρεση του θύμου αδένα) και βέβαια τη θωρακοσκοπική προσπέλαση με τη βοήθεια θωρακοσκοπίου (βιντεοκάμερας) και 3-4 μικρές τομές. Διά των οπών εισάγεται η βιντεοκάμερα και τα αναγκαία εργαλεία για τη ριζική εξαίρεση του θύμου αδένα. Το κοσμητικό αποτέλεσμα είναι άριστο, ο μετεγχειρητικός πόνος ελαττώνεται σημαντικά και η επανένταξη του ασθενούς είναι πολύ γρηγορότερη (μέχρι και 3 μήνες έπειτα από στερνοτομή, συγκριτικά με 1-2 εβδομάδες έπειτα από θωρακοσκοπική θυμεκτομή).

Η θωρακοσκοπική θυμεκτομή είναι ριζική επέμβαση, παρά την αντίθετη άποψη ορισμένων νευρολόγων, που κατευθύνουν τους ασθενείς τους σε ανοιχτή και πιο επίπονη επέμβαση προς χάριν αυτής της ριζικότητας. Η Dr. med. Κ. Αθανασιάδη, εκπαιδευθείσα και στη Ρομποτική Χειρουργική, είναι επίσης ιδιαίτερα ενθουσιώδης για τη ρομποτική θυμεκτομή, τονίζοντας όμως το μεγάλο κόστος των αναλώσιμων υλικών, που απαιτεί το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci, δυσβάστακτο για τα οικονομικά δεδομένα των ελληνικών νοσοκομείων, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση από τους αρμόδιους φορείς.

Η πείρα του Τμήματος Χειρουργικής Θώρακος στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» όσον αφορά την αντιμετώπιση θυμεκτομών, το κάνει κέντρο αναφοράς όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά επάξιο ανταγωνιστή με τα κέντρα του εξωτερικού.


Σχολιάστε εδώ