Όχι «κούρεμα» στους μικροκαταθέτες

Κύριε Διευθυντά,

Με αφορμή το σχόλιό σας με τίτλο «Προστατεύστε τους μικροεπενδυτές που έχουν ελληνικά ομόλογα» και τις πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών για το «κούρεμα» ομολόγων που κατέχουν φυσικά πρόσωπα, επιτρέψατέ μου να παρατηρήσω τα εξής:

Είναι επιεικώς ακατανόητο φυσικά πρόσωπα που κατέχουν κρατικά ομόλογα να μην εισπράξουν στη λήξη τους, τουλάχιστον, τα χρήματα που κατέβαλαν όταν τα αγόρασαν. Αποτελεί διαφορετική περίπτωση το «κούρεμα» σε τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές, καθώς και η ανταλλαγή τους με ομόλογα τριακονταετούς λήξεως. Και τούτο διότι το «κούρεμα» και η ανταλλαγή ομολόγων γίνονται δεκτά στις περιπτώσεις αυτές επί εθελοντικής βάσεως, για να μη δημιουργηθεί πιστωτικό γεγονός, με αντάλλαγμα την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών αλλά και την οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Οργανισμών εκ μέρους του κράτους. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός των ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), μη επιχορηγούμενος από το κράτος, αρνήθηκε την εθελοντική συμμετοχή στο PSI, διεκδικώντας ολόκληρο το ποσό που έχει επενδύσει σε ομόλογα του Δημοσίου.

Με βάση τα παραπάνω, και συγκεκριμένα τις όλως διαφορετικές προϋποθέσεις «κουρέματος» ομολόγων (που κατέχονται από τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές), δεν θα ήταν μόνο άκρως παράλογο να εφαρμοστεί το «κούρεμα» σε μικροκαταθέτες που τις οικονομίες τους μιας ζωής (ανεξαρτήτως αν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ) τις εμπιστεύτηκαν στο κράτος, αλλά και θα είχε αποτέλεσμα (το «κούρεμα» αυτό) να πληγεί καίρια η αξιοπιστία του κράτους προς τον πολίτη και στη συνέχεια να αποσυρθεί και το τελευταίο ευρώ από τις τράπεζες. Δεν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα (τα οποία αρνούνται την εθελοντική συμμετοχή στο PSI) θα καταφύγουν στα δικαστήρια διεκδικώντας τα χρήματά τους και αυτό θα αποτελέσει πιστωτικό γεγονός;

Κων. Ζερβός
Αθήνα


Σχολιάστε εδώ