Η ΕΕ δεν είναι φέουδο…

Η ΕΕ δεν είναι φέουδο των μεγάλων και ισχυρών, αλλά είναι κτήμα της Δημοκρατίας και αλληλεγγύης των λαών, που ξεκάθαρα δεν βίωσε ποτέ η κ. Μέρκελ, ούτε κατά την παιδαγωγική νεανική εκπαίδευσή της, αλλ’ ούτε και κατά την εισπήδησή της στον Δυτικό δημοκρατικό κόσμο. Η Ελλάδα, των 3,5 χιλ. χρόνων, οφείλει να σταθεί στα πόδια της και να στηριχθεί στις αρχές και αξίες του Ελληνισμού, δίνοντας μαθήματα σε αλαζόνες του χρήματος και του αριθμού, υπενθυμίζοντάς πως οι Έλληνες είναι αυτοί που πρώτοι επεσήμαναν την αξία του χρήματος και την κοινωνικοπολιτική χρησιμότητά του με «το δει δη χρημάτων και άνευ τούτων, ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων», ώστε να παρανοείται -μην κατανοείται- σήμερα από την κ. Μέρκελ η αξία και η χρήση του χρήματος ως μέσου για κοινωνική δημιουργία και να μετατρέπεται σε όπλο υποδούλωσης και έμμεσης κατάκτησης των λαών, όπως το εννοεί και το επιδιώκει η κ. Μέρκελ, μετερχόμενη την τακτική του «Δούρειου Ίππου» ως βασικό μέλος της Ευρωπαϊκής (πολιτικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής) Ένωσης.
Π.Ε


Σχολιάστε εδώ