«Πρεμιέρα» της νέας ασφαλιστικής πραγματικότητας

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος και ο γενικός γραμματέας Γ. Τσαλικάκης, με επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Λοβέρδο, ζητούν την κατάργηση διατάξεων του νόμου Πετραλιά και την επαναφορά του προϊσχύοντος ασφαλιστικού πλαισίου συνταξιοδότησης των μητέρων ανήλικων παιδιών, παλαιών ή νέων ασφαλισμένων, με ταυτόχρονη γενική κατάργηση του μηνιαίου ποσοστού μείωσης των συντάξεων για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις που επέφερε ο ν. 3655/08. (Πρόκειται και για προεκλογική εξαγγελία του ΠΑΣΟΚ). Αναλυτικά:
1) Με βάση τον νόμο 2084/92 στον ΟΓΑ απαιτείτο ένα εξάμηνο επιπλέον κάθε χρόνο, προκειμένου ο δικαιούχος να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ακολούθησε ο ν. 2458/97 με συνέπεια στον ΟΓΑ τα έτη ασφάλισης να αυξάνονται κατά ένα έτος μέχρι τα 65.
– Όσοι από τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ συνταξιοδοτηθούν από τον κλάδο κύριας ασφάλισης του Οργανισμού το 2010 θα λάβουν 4% μικρότερη βασική σύνταξη, σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2009. (Η μείωση της βασικής σύνταξης άρχισε από το 2003 με ποσοστό 4% κάθε χρόνο).
2) Σε εφαρμογή του ν. 3029/2002 προβλέπεται η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης κατά 1% ετησίως από 1.1.2008 για τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των ασφαλισμένων στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών. Διευκρινίζεται ότι:
– Η μείωση αυτή αφορά τα χρόνια που συμπληρώνει ο εργαζόμενος μετά την 1.1.2008 και όχι τα χρόνια που έχει συμπληρώσει μέχρι τις 31.12.2007. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που συμπληρώνει το 2015 35 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτείται μέσα στο νέο έτος, τα 32 χρόνια υπολογίζονται με ποσοστό αναπλήρωσης 80% και μόνο τα τρία χρόνια με 77% (είναι ο τρίτος χρόνος, μείωσης με 1% κατʼ έτος).
– Τα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31.12.2007 υπολογίζονται με βάση τον τελευταίο μισθό που θα έχει ο εργαζόμενος το 2010 και μόνο τα τρία χρόνια θα υπολογιστούν με βάση τις αποδοχές της τελευταίας διετίας.
3) Με βάση τον ν. 3655/08 επιβάλλονται αυξημένες ποινές σε όσους συνταξιοδοτούνται πρόωρα. Έτσι, όπως προβλέπει ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος, η σύνταξη θα μειώνεται για κάθε μήνα που βγαίνει κάποιος πρόωρα κατά 1/200 αντί για 1/267. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η μείωση της σύνταξης του εργαζομένου που θα συνταξιοδοτηθεί πέντε χρόνια νωρίτερα θα είναι 30% αντί για 22,5% που ίσχυε μέχρι 31.12.2008.
4) Αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση χρόνων ασφάλισης το 2010. (Πρόκειται για τα εξάμηνα που προστίθενται σταδιακά τα τελευταία 17 χρόνια, με βάση τον ν.2084/92. Ακόμη:
– Με βάση τον ν. 3655/08 από 1.1.2010 αυξάνεται κατά ένα έτος το όριο ηλικίας σε όλα τα Ταμεία (εκτός του ΙΚΑ) για τις νέες ασφαλισμένες (σ.σ.: αφορά όσες μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά την 1.1.1993) για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης με το καθεστώς των μητέρων ανηλίκων. Ο νόμος προβλέπει αύξηση κατά ένα χρόνο «ανά έτος» από το 2009 με συνέπεια το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης να διαμορφωθεί το 2013 για όλες στα 55 χρόνια. Οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας δεν αφορούν μόνο τα ταμεία κύριας σύνταξης, αλλά και τα επικουρικά, στα οποία είναι ασφαλισμένες όλες οι προαναφερόμενες εργαζόμενες.
5) Για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή για τη θεώρησή του, από 1.1.2010 απαιτούνται 70 ημέρες ασφάλισης από 50 που προβλέπονταν μέχρι 31.12.2008. Με την ίδια ρύθμιση του ν. 3655/08 προβλέπεται η αύξηση των ημερών ασφάλισης από 1.1.2009 κατά 10 μέρες ανά έτος (από τις 100 στις 120 και για τους οικοδόμους από τις 80 στις 100) για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα. Έτσι το 2010 απαιτούνται για τις παροχές σε χρήμα 120 (από 110) ημέρες ασφάλισης και για τους οικοδόμους 100 μέρες ασφάλισης (από 90 που ίσχυαν μέχρι 31.12.2009).


Σχολιάστε εδώ