Κι άλλη απευθείας ανάθεση σε εταιρεία μάλιστα που είχε την αποκλείσει από τον διαγωνισμό!

Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας παροχής υπηρεσιών, ανακαίνισης και συντήρησης αεροστροβίλων στον ΑΗΣ Λαυρίου είχε προκηρύξει η ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο του 2007.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 6.319.000 ευρώ και στον διαγωνισμό πήραν μέρος οι εταιρείες «EXPO POWER SYSTEMS Ltd», «THOMASSEN TURBINE SYSTEMS», «SULTER ELBAR» και «LEADING EDGE TURBINE TECHNOLOGIES Ltd».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών δεν έκανε αποδεκτή την προσφορά της «LEADING EDGE TURBINE TECHNOLOGIES Ltd» γιατί δεν έδειξε να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, της «SULTER ELBAR» για αποκλίσεις σε εμπορικά θέματα και της «THOMASSEN TURBINE SYSTEMS» επειδή οι τιμές μονάδας που υπέβαλε ήταν μεγαλύτερες των τρεχουσών τιμών αγοράς.

Όσον αφορά την προσφορά της «EXPO POWER SYSTEMS Ltd» προτάθηκε να μη γίνει αποδεκτή γιατί δεν υπήρχαν τιμές μονάδας σε 13 συμβατικές εργασίες και σε άλλες 8 οι τιμές ήταν αντιπροσωπευτικές αλλά όχι ρεαλιστικές.

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή πρότεινε την ακύρωση του διαγωνισμού, όπως και έγινε. Το περίεργο όμως είναι πως αμέσως μόλις ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ο τότε γενικός διευθυντής παραγωγής Α. Η. Μιζάν πρότεινε να δοθεί το έργο με απευθείας ανάθεση στην «EXPO POWER SYSTEMS Ltd» έναντι 4.100.086,98 ευρώ!

Η πρόταση έγινε δεκτή και η Διεύθυνση Υλικού Καυσίμων και Προμηθειών της ΔΕΗ αποφάσισε την απευθείας ανάθεση στην εν λόγω εταιρεία του έργου έναντι συνολικού τιμήματος 4.100.086,98 ευρώ!

Η… απορία είναι γιατί η επιτροπή, από τη στιγμή που είχε αξιολογήσει την προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας και την είχε απορρίψει, στη συνέχεια έκανε απευθείας ανάθεση για την ίδια προσφορά;

Στο σκεπτικό της απόρριψης της πρότασης της «EXPO POWER SYSTEMS Ltd» η επιτροπή ανέφερε ότι δεν είχε τιμολογήσει τις εργασίες. Μετά τι έγινε; Τις… τιμολόγησε; Και γιατί αφού ο πρώην διαγωνισμός ακυρώθηκε δεν προκηρύχθηκε δεύτερος; Τόσο επείγουσες ήταν οι εργασίες ή τόσο… αναντικατάστατη η

«EXPO POWER SYSTEMS Ltd»;

Τέλος, από τη στιγμή που ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω μεταβολής των αναγκών της επιχείρησης όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, γιατί στην «EXPO POWER SYSTEMS Ltd» ανατέθηκε το έργο που αναφερόταν στον διαγωνισμό και μάλιστα με το αιτιολογικό ότι ήταν εξειδικευμένη λόγω… συγγένειας με την κατασκευάστρια εταιρεία των αεροστρόβιλων;

Επειδή η όλη διαδικασία φαίνεται χαριστική και επειδή τα λεφτά είναι πολλά για απευθείας ανάθεση, μήπως θα έπρεπε η διοίκηση της ΔΕΗ να δώσει κάποιες πειστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που προαναφέραμε;


Σχολιάστε εδώ