Κατά 68,2% περισσότερα κέρδη είχαν τα ΚΑΕ!

Σε 113,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών ΑΕ κατά το αʼ τρίμηνο του 2008, από 53,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 113,4% επηρεασμένα και από την ενοποίηση της εξαγορασθείσας Elmec Sport, της οποίας η συνεισφορά στις πωλήσεις του τριμήνου ανήλθε σε 56,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 15,7 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 68,2%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου διατηρήθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή παρέμειναν αμετάβλητα σε 0,096 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ