Ψάχνετε για δουλειά;

8Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 226/7-3-2008 τ. Γ΄ δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:
– Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Τομέας: Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Θρησκείας».
Τομέας: Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αιώνος και Βιβλικών Σπουδών και Πολιτιστικού Βίου της
Μεσογείου
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος».
– Ιατρική Σχολή
Τομέας: Παθολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».
– Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Τομέας: Παιδαγωγικής
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».
Τομέας: Φιλοσοφίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Φιλοσοφία».
– Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τομέας: Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 24/5/2008.
8 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 240/13-3-2008 τ. Γ΄ δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:
– Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Τομέας: Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αιώνος και Βιβλικών Σπουδών και Πολιτιστικού Βίου της
Μεσογείου
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προαγωγή ψυχικής υγείας και πηγές Χριστιανισμού».
– Ιατρική Σχολή
Τομέας: Υγείας Μητέρας – Παιδιού
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ουρογυναικολογία».
Τομέας: Μορφολειτουργικός
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική».
– Τμήμα Επικοικωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Τομέας: Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 24/5/2008.
8 Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι απεστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) η 2Κ/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα πέντε (175) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής (Υ.Ε.) Εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα.
8 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/650Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 101/11 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τεσσάρων (4) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΠΕ: 2 ΔΕ: 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210/8953851, εσωτ. 130.
8Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/619Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 92/6 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τεσσάρων (4) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΠΕ: 2 ΥΕ: 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 27640/23735, Νεμέα Ν. Κορινθίας.
8Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/579Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 100/7 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ (8) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΔΕ: 2 ΥΕ: 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22940/50000, εσωτ. 132, Νέα Μάκρη Ν. Αττικής.
8ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ που εδρεύει στη Ζάκυνθο Νομό Ζακύνθου με την προκήρυξη Αριθμός 1/23Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 98/7 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας έξι (6) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΠΕ: 1 ΤΕ: 4 ΥΕ: 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2695059165, Περιβόλα Ζάκυνθος.
8Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ με την προκήρυξη Αριθμός 1/634Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 88/4 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τεσσάρων (4) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΤΕ: 2 ΔΕ: 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22713/51200, 51212, Πυργί, Ν. Χίου.
8Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/591Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 93/6 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τεσσάρων (24) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΠΕ: 2 ΤΕ: 4 ΔΕ: 12 ΥΕ: 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210/9818431, Άλιμος Αττικής.
8ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Νομού Θεσσαλονίκης με την προκήρυξη Αριθμός 1/801/2008 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 91/5 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (3 ετών) ενενήντα (90) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΤΕ: 56 ΔΕ: 30 ΥΕ: 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2310/693000-1-2, Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη.
8Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/756Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 95/6 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαεννέα (19) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΠΕ: 9 ΤΕ: 6 ΔΕ: 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 26210/81267, Πύργος Ν. Ηλείας.
8Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/616Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 94/6 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών (3) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΠΕ: 1 ΤΕ: 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 23433/50614, Ευρωπός Ν. Κιλκίς.
8Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/549Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 96/7 Μαρτίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαοκτώ (18) συνολικώς θέσεων ως εξής:
ΠΕ: 12 ΤΕ: 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22310/57132, 57173, 57156, Υψηλάντη 1, Λαμία.
8Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι απεστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) η 1Κ/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στις Περιφέρειες και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
8Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι:
– Με την υπ’ αριθμ. Φ. 121.1/2/134054 π.ε./Β2/01.02.2008 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 163/27.02.2008 τ. Γ΄, προκηρύσσει: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικιακή Οικονομία και Ανθρωπογενές Περιβάλλον».
– Με την υπ’ αριθμ. Φ. 121.1/01/114414 π.ε./Β2/08.02.2008 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154/26.02.2008 τ. Γ’, προκηρύσσει: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Οικονομικά του Περιβάλλοντος».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16/5/2008.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210-9549280.
8ΤΟ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/14Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 83/23 Φεβρουαρίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση εννέα (9) θέσεων τακτικού προσωπικού της κατηγορίας ΤΕ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210-7464016, Κανελλοπούλου 13, Αθήνα.
8Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ με την προκήρυξη Αριθμός 1/534Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 81/28 Φεβρουαρίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι (20) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:
ΠΕ:4 ΤΕ:4 ΔΕ:9 ΥΕ:3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22840-23244, Παροικία Πάρος.
8Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ που εδρεύει στο Δήμο Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου με την προκήρυξη Αριθμός 1/609Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 78/27 Φεβρουαρίου 2008 προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μόνιμού προσωπικού της κατηγορίας ΔΕ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 28420-26000, Βιγλιά – Αλμυρός, Ιεράπετρα.


Σχολιάστε εδώ