Μόλις… 42 μήνες στο δείγμα της AGB !

Ικανοποιητική και σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τις ισχύουσες διατάξεις κρίθηκε η λειτουργία του συστήματος μέτρησης τηλεθέασης που διενεργεί η AGB Nielsen Media Research, μετά την έρευνα της Ελεγκτικής Εταιρείας Ερευνών Μετρήσεων ΜΜΕ (ΕΕΕΜ-ΜΜΕ), στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή Έρευνας Ελέγχου Τηλεθέασης (ΕΕΕΤ). Βέβαια, στο πόρισμα μεταξύ άλλων σημειώνεται πως ο μέσος όρος παραμονής του δείγματος στην έρευνα για το 2007… ήταν 42 μήνες (3 χρόνια και 6 μήνες), μειωμένος σε σχέση με το 2006, όταν η παραμονή τον Σεπτέμβριο του 2006 ήταν 46 μήνες!
Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται πως το μέσο μέγεθος του δείγματος ήταν 1.259 νοικοκυριά. Φτάνοντας 1.307 τον Αύγουστο του 2007. Ο ρυθμός αντικατάστασης του δείγματος ήταν 34,7%, αυξημένος κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο 12μηνο, ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την επιτροπή, «του αυξημένου αριθμού των νοικοκυριών που αποχώρησαν κατά την περίοδο
Απρίλιος 2006 – Νοέμβριος 2006, λόγω κυρίως της αρνητικής δημοσιότητας» και «του αυξημένου αριθμού νοικοκυριών που αποχώρησαν με απόφαση της AGB NMR λόγω πολλών ετών παραμονής στο δείγμα».
Η μέση διάρκεια παραμονής στο δείγμα (μέση ηλικία του δείγματος) ήταν 42 μήνες. «Παρουσίασε σταδιακή μείωση κατά τη διάρκεια του 12μηνου, από 46 μήνες τον Σεπτέμβριο του 2006 σε 41 μήνες τον Αύγουστο του 2007», αναφέρει η επιτροπή.
Από τα άτομα που ερωτήθηκαν, σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΕΕΜ-ΜΜΕ, «σε ποσοστό 84% επιβεβαίωσαν τη μηδενική τους τηλεθέαση και σε ποσοστό 91% επιβεβαίωσαν την ιδιαίτερα υψηλή τους τηλεθέαση». «Από τον έλεγχο των περιπτώσεων που τα άτομα δεν επιβεβαίωσαν την ιδιαίτερα υψηλή ή μηδενική τους τηλεθέαση, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες», σύμφωνα με την επιτροπή.


Σχολιάστε εδώ