Ψάχνετε για δουλειά;

8Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ με ην προκήρυξη Αριθμός 1/411Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων Αρ. Φύλλου 506/28 Δεκεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση δεκαπέντε (15) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:

ΠΕ: 8 ΤΕ:5 ΔΕ:2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 26953/60324, Διοικητήριο Ζάκυνθος.

8Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 2/343Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων Αρ. Φύλλου 514/31 Δεκεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:

ΠΕ:9 ΤΕ:2 ΔΕ:3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΦΕΚ ΑΣΕΠ 514.

8Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. με την προκήρυξη Αριθμός 1/685Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 502/24 Δεκεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) συνολικώς θέσεων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο επτά μηνών ως εξής:

ΠΕ:1 ΤΕ:1 ΔΕ:2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2510/223282, Αβέρωφ 1, Καβάλα.

8Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/420Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων Αρ. Φύλλου 501/24 Δεκεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:

ΠΕ:1 ΤΕ:1 ΔΕ:2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 27473/51071, Γκούρα Κορινθίας.

8Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΖΑΝΗΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/326Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 513/31 Δεκεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕ μόνιμου προσωπικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 26640/51400, Τρανόβαλτο Κοζάνης.

8Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε απόφαση με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι (20) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία Υπουργείου Εξωτερικών», η προκήρυξη και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

8Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1Τ/2007 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 522/31.12.2007 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στη διεξαγωγη Ειδικής γραπτής Δοκιμασίας (test) επί των γενικοτέρων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, για την κατάρτιση πίνακα βαθμολογίας με βάση τον οποίο θα μοριοδοτούνται όσοι από αυτούς συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ. Το ΦΕΚ της προκήρυξης μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα) και από τους υπολόγους του Εθνικού Τυπογραφείου σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας.

8Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 96-100 Ν. Αττικής με την προκήρυξη Αριθμός 1/68Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 504/28 Δεκεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση πενήντα (50) συνολικώς θέσεων Μαθητευόμενου Τεχνικού Προσωπικού των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύο (2) ετών οι οποίοι θα ασκήσουν την μαθητεία τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο (Ελευθέριος Βενιζέλος).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210-3564490

8ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τ.Α.Τ.Τ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, με την προκήρυξη Αριθμός 1/131Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 510/31.12.2007 προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ κατηγορίας τακτικού προσωπικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210-5244723

8Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/502Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 524/31.12.2007 προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕ, ΥΕ, και ΤΕ μόνιμου προσωπικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 23710-31222

8ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 3/706Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 505/28.12.2007 προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ μόνιμου προσωπικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 26410-57262

8Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/467Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 509/31.12.2007 προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:

ΔΕ : 1 ΥΕ : 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 25210-93204

8Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ με την προκήρυξη Αριθμός 1/423Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 499/20.12.2007 προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι επτά (27) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:

ΠΕ : 12 ΤΕ : 9 ΔΕ : 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22810-82902

8Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/681Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 512/31.12.2007 προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2310-472122

8Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/545/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 500/24 Δεκεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:

ΠΕ:1 ΤΕ:1 ΔΕ:2 ΥΕ:1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 27410/89500, Κροκίδα 3.

8Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/430Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 511/31 Δεκεμβρίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων μόνιμου προσωπικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22350/32600, Ρήγα Φεραίου 8.


Σχολιάστε εδώ