Στο κελί 31…

Η Τσέκου που είναι συγκρατούμενη με άλλη γυναίκα, κατηγορούμενη για απάτες, δεν έχει σχεδόν καμιά επικοινωνία με άλλες συγκρατούμενές της. Ενώ σπάνια βγαίνει και στο προαύλιο. Είναι φανερό ότι έχει επιλέξει την οδό της σχεδόν πλήρους απομόνωσης, προφανώς επιβαρημένη και ψυχολογικά απʼ τις δραματικές αλλαγές που έχουν συμβεί στη ζωή της απʼ τη μια μέρα στην άλλη, κυριολεκτικά…


Σχολιάστε εδώ