Προτάσεις για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας των δημοσιογράφων

Έτσι, για μια ακόμη φορά στο σχέδιο που έχει συνταχθεί απαιτείται από τους ιδιοκτήτες το επίδομα πτυχίου 10% (που ισχύει για όλους τους υπαλλήλους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), 5% για εργασία σε υπολογιστή, η απαγόρευση της αναπαραγωγής δημοσιογραφικού έργου σε άλλο Μέσον του ιδιοκτήτη χωρίς καταβολή συγγενικού δικαιώματος, η μετατροπή των συμβασιούχων έργου ή αμοιβής με μπλοκ σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Στις νέες προτάσεις για τη συλλογική σύμβαση προστίθεται με κατηγορηματικό τρόπο το θέμα του ωραρίου, 6ωρο κάθε μέρα, 30 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, ενώ κατατίθεται πρόταση για ενημέρωση της ΕΣΗΕΑ για κάθε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκδοτικών εταιρειών, με την επισήμανση ότι ο συντάκτης μπορεί να θεωρήσει την αλλαγή ιδιοκτησίας ως καταγγελία της σύμβασής του και να λάβει την αποζημίωσή του.

Ειδικότερα για την ανεργία προτείνεται σε περίπτωση απόλυσης δημοσιογράφου και εφόσον ο εκδότης διαθέτει άλλα Μέσα, να προσλαμβάνεται ο απολυόμενος στο άλλο Μέσο του ιδιοκτήτη. Οι προτάσεις για αύξηση των ημερών αδείας προβλέπουν 35 μέρες για όσους έχουν περισσότερα από 15 έτη προϋπηρεσίας, καθώς και έκτακτη αμειβόμενη άδεια 5 ημερών συνολικά το έτος. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας από την εταιρεία ο συντάκτης δικαιούται αποζημίωση για τις δαπάνες του. Το μεγάλο βέβαια ερώτημα είναι πόση αύξηση θα ζητήσει και τελικά θα συμφωνήσει το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.


Σχολιάστε εδώ