Νέα χαριστική ρύθμιση για τράπεζες…

Βάσει της νομοθεσίας που ισχύει τα τελευταία δέκα χρόνια, οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου, από το οποίο αποζημιώνονται οι επενδυτές μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ ο καθένας, σε περίπτωση αδυναμίας της χρηματιστηριακής τους εταιρείας. Όσες τράπεζες προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες ήταν υποχρεωμένες να καταβάλλουν και τη συμμετοχή που τους αναλογεί στο Συνεγγυητικό.

Όμως, με την ανοχή των κυβερνήσεων, οι τράπεζες ουδέποτε ανταποκρίθηκαν σε αυτή τους την υποχρέωση, αφήνοντας μόνο τις χρηματιστηριακές εταιρείες να πληρώνουν τη… νύφη. Τώρα, η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται έρχεται να απαλλάξει αναδρομικά τις τράπεζες από τις υποχρεώσεις τους, αφού τις διαχωρίζει από τις άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και προβλέπει ότι δεν θα καταβάλουν εκ των προτέρων συμμετοχή στο Συνεγγυητικό, αλλά θα αποζημιώνουν μόνο εκ των υστέρων τους χαμένους επενδυτές, μέσα από τον μηχανισμό του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων.

Με τον τρόπο αυτό, οι τραπεζίτες θα γλιτώσουν εισφορές πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Συνεγγυητικό, παρέχοντας έτσι «τζάμπα» τις επενδυτικές υπηρεσίες τους και διαιωνίζοντας τον άνισο ανταγωνισμό με τις άλλες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών…


Σχολιάστε εδώ