Δάνειο-μαμούθ 95 εκατ. ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής του Λαμπράκη

Είναι η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Πέτρου Δούκα της 8ης Αυγούστου 2007! Για μια ακόμη φορά, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, κυβέρνηση σπεύδει και εγγυάται για δάνειο που λαμβάνει το Μέγαρο Μουσικής. Το 2004, δέκα ήμερες πριν από τις εκλογές, στις 25 Φεβρουαρίου, ο Νίκος Φαρμάκης είχε υπογράψει την παροχή εγγύησης 60 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του Μεγάρου. Τα τελευταία τριάμισι χρόνια και οι δύο κυβερνήσεις έχουν υπογράψει αντίστοιχες αποφάσεις συνολικού ύψους 245 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ο Π. Δούκας και η ΝΔ έχουν εγγυηθεί για το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, 155 εκατ. ευρώ μέσα σε τρία χρόνια.

Το ερώτημα είναι αν ποτέ αποδόθηκε λογαριασμός, αν αυτά τα δάνεια εξοφλήθηκαν και πότε και τι έργα έγιναν. Να περιμένουμε κάποια απάντηση ή στην μπανανία τέτοιες ευαισθησίες δεν υπάρχουν; Πάντως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τέτοιες… διευκολύνσεις γίνονται στο Μέγαρο, συνήθως κατά την προεκλογική περίοδο. Και αυτό δεν οδηγεί σε διάφορους συνειρμούς; Άραγε υπάρχει αυτή η συμφωνία σʼ άλλο φορέα Ιδιωτικού Δικαίου;

Αναλυτικά, η τελευταία απόφαση του Π. Δούκα (8.8.2007) για την παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα έχει ως εξής:

«Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της δανείστριας τράπεζας. Το ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ.

Η παρούσα εγγύηση και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από αυτή δεν στοιχειοθετεί παράβαση των άρθρων 87-89 της Συνθήκης Ε.Κ.

Οι όροι του δανείου είναι οι εξής:

– Ποσό δανείου: 95.000.000,00 ευρώ
– Διάρκεια: 25 έτη
– Περίοδος Χάριτος: 6 έτη μόνο για το κεφάλαιο
– Αποπληρωμή: με 38 ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις πλέον των αναλογούντων τόκων

Περίοδος εκτοκισμού – Καταβολή Τόκων: Ανά εξάμηνο
Επιτόκιο: σταθερό με βάση το euro mid swap rate έναντι εξαμηνιαίου Euribor, διάρκειας αντίστοιχης με τη μέση φυσική διάρκεια.
Περιθώριο Επιτοκίου: 4,75 bps
Επιτόκιο υπερημερίας: Το ως άνω ενήμερο επιτόκιο προσαυξημένο κατά 1 εκατοστιαία μονάδα.

– Έξοδα δανείου: 75.000 ευρώ καταβλητέα εφάπαξ κατά τη χορήγηση του δανείου.

Με την απόφαση αυτή το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την «υποχρέωση σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή μέρους αυτής, ενδιαμέσων τόκων ή τόκων υπερημερίας του δανείου ή άλλων επιβαρύνσεων και συναφών εξόδων, να καταβάλουμε στη δανείστρια τράπεζα μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη της εκάστοτε οφειλής τα ποσά που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία και μετά από προηγούμενη βεβαίωση των ποσών αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ». Η προμήθεια υπέρ του Δημοσίου καθορίζεται σε 0,01% για την παρεχόμενη εγγύησή του, ενώ προβλέπεται πως από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί»!

Η προηγούμενη απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ για την παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2005 από τον Πέτρο Δούκα. Το ποσό ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση του 2004 ήταν για την παροχή εγγύησης πάλι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 90 εκατ. ευρώ.


Σχολιάστε εδώ