«Κλείστε τον Planet»

Η αποστολή του, κι ενώ φούντωσαν τα σενάρια για απόκτησή του από τη Γ. Αγγελοπούλου, είναι καθοριστικής σημασίας, αφού κατά τις ενώσεις περιγράφεται μια σειρά από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι ενώσεις ζητούν «να σταματήσει αμέσως η τυχοδιωκτική εκμετάλλευση της συχνότητας των 99,5 μεγάκυκλων που αποτελεί δημόσια περιουσία και όχι… περιουσιακό στοιχείο προς πώληση για οποιαδήποτε εταιρεία». Τέλος, από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, όπως αποτυπώθηκαν στον ισολογισμό του 2006, ο οποίος δημοσιεύτηκε στη «Ναυτεμπορική», οι ζημίες της εταιρείας για το 2005 ανέρχονται σε 335.672 ευρώ, έναντι ζημιών 469.560 το 2005 και οι συνολικές σε 5.996.679 ευρώ. Ο τζίρος της εταιρείας το 2006 έφτασε τα 171.864 ευρώ, από 132.960 ευρώ το 2005. Τα δε ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά κατά 4.851.200 ευρώ και οι ελεγκτές δηλώνουν ότι «συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Οι συνολικές υποχρεώσεις 5.315.197 ευρώ, ενώ οι ελεγκτές σημειώνουν πως στον λογαριασμό «ασφαλιστικοί οργανισμοί, ύψους 1.204.716 ευρώ, δεν έχουν υπολογιστεί προσαυξήσεις, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τους».


Σχολιάστε εδώ