Τα οικονομικά των θυγατρικών του ΔΟΛ

Η κατάσταση των εταιρειών έχει ως εξής:

– Phaistos Networks: Κέρδη προ φόρων ύψους 150.744 ευρώ εμφανίζει η εταιρεία της πύλης www.pathfinder.gr το 2006, έναντι 86.654 ευρώ το 2005. Ο τζίρος της εταιρείας ανέρχεται σε 869.636 ευρώ το 2006 από 716.316 ευρώ το 2005.

– MC Ελλάς: Ζημίες ύψους 344.307 ευρώ, πριν από φόρους, έχει η εταιρεία που εκδίδει το περιοδικό «Marie Claire» το 2006, έναντι ζημιών 211.258 ευρώ το 2005. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας φτάνει τα 6.400.727 ευρώ το 2006, από 7.577.191 ευρώ το 2005. Η καθαρή θέση της εταιρείας στο τέλος της περιόδου είναι στα 920.822 ευρώ.

– Studio ΑΤΑ: Κέρδη προ φόρων ύψους 472.588 ευρώ το 2006 έχει η εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών του ΔΟΛ, έναντι ζημιών 375.686 ευρώ το 2005. Ο τζίρος της εταιρείας το 2006 ανέρχεται σε 26.230.891 ευρώ, από 12.974.572 ευρώ το 2005. Η καθαρή θέση στο τέλος της περιόδου φτάνει τα 640.774 ευρώ το 2006, από 168.185 ευρώ το 2005.

– Νέα Ακτίνα: Η εταιρεία του ΔΟΛ και του Χρήστου Τερζόπουλου έχει μειωμένα κέρδη προ φόρων 330.771 ευρώ, έναντι 654.448 ευρώ το 2005. Η καθαρή θέση της εταιρείας στο τέλος του 2006 φτάνει τα 459.741 ευρώ, από 559.429 ευρώ το 2005. Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 5.059.003 ευρώ, έναντι 5.120.256 ευρώ το 2005.

– Τρίαινα Travel: Κέρδη προ φόρων 62.686 εμφανίζει η εταιρεία για το 2006, έναντι ζημιών 42.137 ευρώ το 2005. Ο τζίρος της εταιρείας ανέρχεται σε 2.954.901 ευρώ το 2006, από 2.162.215 ευρώ το 2005. Η καθαρή θέση της εταιρείας είναι αρνητική στο τέλος της περιόδου του 2006 στα -96.381 ευρώ, όπως και το 2005 στα -139.171 ευρώ

– Action Plan Human Recourses: Ζημίες 160.989 ευρώ το 2006 για την εταιρεία, έναντι ζημιών 79.994 ευρώ το 2005. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2006 ανέρχεται σε 993.954 ευρώ, έναντι 3.600.145 ευρώ το 2005. Η καθαρή θέση της εταιρείας στο τέλος του 2006 είναι 56.887 ευρώ έναντι 217.876 ευρώ το 2005

– Αθηναϊκά Νέα: Η εταιρεία το 2006 έχει ζημίες 669.928 ευρώ, έναντι ζημιών 612.618 ευρώ το 2005, με αποτέλεσμα οι συνολικές ζημίες που μεταφέρονται στην επόμενη χρήση να φτάνουν τα 6.259.876 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 1.113.924 ευρώ το 2006, από 1.105.889 ευρώ το 2005.

– Μιχαλακοπούλου Κτηματική – Τουριστική: Κέρδη προ φόρων 100.643 ευρώ έχει η εταιρεία για το 2006, έναντι ζημιών 124.716 ευρώ το 2005. Ο τζίρος της φτάνει τα 881.081 ευρώ το 2006, έναντι 853.338 ευρώ το 2005


Σχολιάστε εδώ