Ο δήμος επαναφέρει το αίτημα για να αναλάβει το Πεδίον του Άρεως…

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ που έχει ξεσπάσει για το θέμα της ενοικίασης από την υπερνομαρχία της Αθήνας σε ιδιώτη ενός μεγάλου μέρους της Πλατείας Πρωτομαγιάς στο Πεδίο του Άρεως και μπροστά από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, έφθασε και στο δημοτικό συμβούλιο. Η αντίθεση στο νομαρχιακό συμβούλιο της Φωτεινής Πιπιλή, του Νάσου Αθανασίου και άλλων νομαρχιακών συμβούλων στο να νοικιαστεί η Πλατεία Πρωτομαγιάς σε ιδιώτη, μπορεί να μη λήφθηκε υπόψη από τη Φώφη Γεννηματά και τον νομάρχη Γιάννη Σγουρό, όμως ο απόηχος έφθασε στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας και έτσι ήλθε και πάλι στην επιφάνεια και την επικαιρότητα το θέμα της διεκδίκησης του Πεδίου του Άρεως και επομένως της Πλατείας Πρωτομαγιάς από τον δήμο Αθηναίων…

ΤΟ ΘΕΜΑ έφερε την περασμένη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την απόφαση αυτή. Μια απόφαση πoυ -όπως τόνισε – είvαι πρωτoφαvής και αδιαvόητη σχετικά με όσα συμβαίvoυv σε ευρωπαϊκό πλαίσιo και αφoρούν τηv εvoικίαση μίας ιστoρικής πλατείας της πόλης μας σε ιδιώτη. Πιστεύoυμε ότι τo δημoτικό συμβoύλιo πρέπει vα πρωτoστατήσει στηv πρoσπάθεια να αvαδειχθoύv oι δημόσιoι χώρoι της πόλης και vα είvαι ελεύθερoι στoυς πoλίτες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητάμε από τo δημoτικό συμβoύλιo καταγγείλει τηv απόφαση της Νoμαρχιακής Αυτoδιoίκησης Αθήvας – Πειραιώς και να ξαvαθέτoυμε θέμα για τη διεκδίκηση από τηv πλευρά της νoμαρχίας της αρμoδιότητας τoυ Πεδίoυ τoυ Άρεως συvoλικά. Αv η Υπερvoμαρχία δεv μπoρεί vα διαχειριστεί αυτό τo oπoίo της αvαλoγεί και θέλει vα τo δώσει σε ιδιώτες, ας τo δώσει στoν δήμo της Αθήvας, πρoκειμέvoυ αυτός vα μπoρέσει vα τo διαχειριστεί και vα τo αξιoπoιήσει πρoς όφελoς τωv πoλιτώv.

ΤΟ ΘΕΜΑ έθεσαν επίσης ο Χαλβατζής, ο Μπεχράκης, η Βαλσαμάκη και βεβαίως και ο δήμαρχος, ενώ το κλίμα ήταν κλίμα ομοφωνίας. Από την πλευρά του ο δήμαρχος ζήτησε να έχει ενημέρωση για το τι ακριβώς αποφάσισε το νομαρχιακό συμβούλιο και είπε ότι θα τεθεί το θέμα για συζήτηση αφού πρώτα συζητηθεί και στη δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας… Το θέμα είναι σοβαρό και σκεφτόμαστε να επανέλθουμε γιατί η πλατεία αυτή έχει και ιστορία…

ΚΑΠΟΙΟΙ στο νομαρχιακό συμβούλιο έχουν ξεχάσει ότι με απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν δεκτά πρόταση του Αντώνη Τρίτση και αίτημα του δημάρχου Αθηναίων Δημήτρη Μπέη, και παραχωρήθηκε ο χώρος αυτός στον αθηναϊκό λαό. Η περιοχή αυτή ήταν η παλαιά αλάνα της Κυψέλης, εκεί όπου επί χούντας κτίστηκε το Μουσείο Πασά που έμεινε κουφάρι, για να γκρεμιστεί από τον Τρίτση το 1983 μετά την απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου να βυθιστεί η οδός Μουστοξύδη, να γίνει η πλατεία Πρωτομαγιάς και να ενωθεί το Πεδίο του Άρεως με τα κτίρια της πρώην σχολής Ευελπίδων…

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κάποιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι φαίνεται να μην ξέρουν την ιστορία της πλατείας να πούμε ότι ονομάστηκε έτσι γιατί η ανακοίνωση της παραχώρησης του χώρου στον αθηναϊκό λαό έγινε την ημέρα της Πρωτομαγιάς του 1982. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να μαζέψουμε πλήρη στοιχεία αλλά σας υποσχόμαστε ένα πλήρες ιστορικό…

***

ΓΙΑ δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα έχουμε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αύριο Μεγάλη Δευτέρα στις 2:30 το μεσημέρι, με 60 συνολικά θέματα. Λίγα θέματα τα οποία, αν δεν τεθούν κι άλλα εκτός ημερήσιας διάταξης, μπορεί να τελειώσουν σχετικά γρήγορα. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα πολύ σοβαρά για τον δήμο και την πόλη, η συζήτηση των οποίων δεν αποκλείεται να κρατήσει αρκετά.

ΕΤΣΙ λοιπόν έχουμε πρώτο θέμα την ενημέρωση για τη θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ Προαστιακός ΑΕ. Δεν ξέρουμε ακριβώς την εισήγηση αλλά ελπίζουμε ότι θα έχει προσαρμοστεί πλήρως και στις αποφάσεις του δημάρχου με τον υπουργό Μεταφορών πριν από λίγο καιρό καθώς και στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ελπίζουμε να μην υπάρξει μια εισήγηση από αυτές που γίνονταν μέχρι σήμερα…

ΤΟ δεύτερο θέμα αφορά τον Παναθηναϊκό και ειδικά τον διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της ειδικής μελέτης (Master Plan) για τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού – Λ. Αλεξάνδρας. Πρόκειται δηλαδή να ληφθεί απόφαση για τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί για την αξιολόγηση των προσφορών. Κάτι η δυσαρέσκεια των Γιαννακοπουλαίων, κάτι η παραίτηση του Βαγγέλη Μπαλτάκου από την εταιρεία, κάτι η συζήτηση Γιαννακόπουλου με Νικήτα, κάτι οι αντιδράσεις των κατοίκων, έτσι δημιουργούνται άλλα δεδομένα…

ΕΙΝΑΙ πρωτοφανής η προσπάθεια από την πλευρά παραγόντων του δήμου να μην εφαρμοστεί ο νόμος του Τρίτση! Σε ό,τι αφορά την έκταση που αγοράζει ο δήμος, όπως δεν εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της ΕΤΜΑ – Βωβού. Είναι λοιπόν πιθανόν να γενικεύσουν τη συζήτηση, όταν μάλιστα και το κλίμα μεταξύ των φιλάθλων του Παναθηναϊκού είναι βαρύ και έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να δουν γήπεδο, τουλάχιστον μέσα στα χρονοδιαγράμματα που αυθαίρετα, επειδή θα έφευγε, έβαζε η Ντόρα…

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ είναι και το τρίτο θέμα που αφορά την έγκριση για την ανάθεση μελέτης για την επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε περιοχές του δήμου. Δύσκολο το βήμα και μάλιστα χωρίς να έχει γίνει, μέχρι στιγμής, μια αποτίμηση της εφαρμογής του μέτρου αυτού στο κέντρο της Αθήνας και ένας απολογισμός. Θα πρέπει πάντως να θυμίσουμε ότι και επί Αβραμόπουλου λειτουργούσε μια χαρά το σύστημα, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισαν να κάνουν την επέκταση. Τότε ακριβώς ήλθε η έκρηξη που δημιούργησε τεράστια προβλήματα, για να καταρρεύσει τελικά με την απόφαση του ΣτΕ…

ΘΑ επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά ότι ιδιαίτερη προσοχή θέλουν τα πολεοδομικά θέματα, ιδιαίτερα εκείνα που μπαίνουν εκτός ημερήσιας διάταξης ή εσπευσμένως την τελευταία στιγμή. Στο θέμα 39 έχουμε ρυθμίσεις για το τετράγωνο 146-148, μεταξύ των οδών Ριζάρη, Βασ. Σοφίας και Βασ. Κωνσταντίνου, όπου θεσμοθετείται πεζόδρομος…

nnn

ΤΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ για να ζηλέψετε και για να δείτε με ποιον τρόπο δουλεύουν σε άλλες χώρες οι δήμοι με πρόγραμμα, με σχέδιο και στρατηγική, με συγκεκριμένους στόχους για να έχουν φυσικά και αντίστοιχα και μετρήσιμα αποτελέσματα κυρίως για τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά που θα είναι οι αυριανοί δημότες των πόλεων. Αντιγράψαμε λοιπόν από τον ηλεκτρονικό κόμβο της Οικολογικής Αθήνας της δημοτικής παρέμβασης για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τη δημοσίευση αυτή, στις 27 Φεβρουαρίου ο δήμαρχος του Λονδίνου Κεν Λίβινγκστον δημοσιοποίησε το «Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή».

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, για να ξέρετε, ευθύνεται για την εκπομπή 44 εκατ. τόνων CO2 ετησίως και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκπομπές από τις προσγειώσεις – απογειώσεις προς και από τα 4 αεροδρόμια που βρίσκονται στην περιφέρειά του. Το νούμερο αυτό αναμένεται να αυξηθεί στα 52 εκατ. τόνους μέχρι το 2025. Το σχέδιο φιλοδοξεί να κάνει το Λονδίνο την πιο «πράσινη» πόλη στον κόσμο μειώνοντας τις εκπομπές του κατά 60% μέχρι το 2025, στόχος πολύ πιο φιλόδοξος από την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 20% το 2020. Τα κύρια μέτρα και πολιτικές που περιλαμβάνει το σχέδιο είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για «Πράσινα Σπίτια» με ειδική υπηρεσία που θα βοηθάει τους κατοίκους να εξοικονομήσουν ενέργεια στα σπίτια τους και με σχετικές επιδοτήσεις στα νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για τους «Πράσινους Οργανισμούς» με στόχο τα κτίρια και τις συσκευές στον εμπορικό και δημόσιο τομέα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πράσινη Ενέργεια» που φιλοδοξεί το 2025 να καλύπτει το 25% της ηλεκτρικής κατανάλωσης του Λονδίνου από τοπικά, αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής (κυρίως συμπαραγωγή ηλεκτρισμού).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πράσινες Μεταφορές» με επενδύσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς, προώθηση της πεζοπορίας, του ποδηλάτου και των οχημάτων χαμηλών εκπομπών. Θα πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι μεταξύ των μέτρων που προτείνει ο δήμαρχος είναι και τα διόδια στην πόλη, κάτι που εμείς απορρίπτουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο ανεφάρμοστο στην Ελλάδα. Τα διόδια στο Λονδίνο πάντως έχουνε επιβληθεί με έναν τρόπο που αντανακλά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οχημάτων (τα πιο ρυπογόνα αυτοκίνητα θα πληρώνουν 37 ευρώ ημερησίως ενώ τα αυτοκίνητα των μηδενικών εκπομπών θα μετακινούνται δωρεάν). Για σκεφτείτε να επιβληθούν εδώ… Ανεξάρτητα απ’ αυτό πάντως, και για την Αθήνα πρέπει να ετοιμαστούν αντίστοιχα προγράμματα σε πολλούς τομείς. Δυστυχώς από τις δικές μας πόλεις λείπουν… Για να μην πούμε ότι και από την Πολιτεία…

nnn

ΜΙΑ συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της μετακίνησης ενός περιπτέρου μας επανέφερε στη μνήμη ορισμένες απορίες που είχαμε εδώ και καιρό για τα θέματα των περιπτέρων και των αδειών. Οι ανάπηροι πολέμου είναι φυσικό να μειώνονται όσο απομακρυνόμαστε από τον τελευταίο πόλεμο που ήταν ο εμφύλιος -άντε και η Κορέα-, όμως πώς στο καλό τα περίπτερα όλο και αυξάνονται; Ποιος μπορεί άραγε να δώσει μια εξήγηση; Ο δήμος, η νομαρχία ή μήπως η πολιτεία, η οποία διατηρεί τις άδειες αυτές εν ισχύ με βάση το κληρονομικό δίκαιο για να κάνουν κάποιοι τα ρουσφέτια τους και κάποιοι άλλοι να πλουτίζουν, που βέβαια δεν είναι μόνο οι ενοικιαστές.

ΜΗΠΩΣ θα πρέπει με πρωτοβουλία του δήμου και του δημάρχου να ζητηθεί από την πολιτεία η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και εξ ολοκλήρου η αρμοδιότητα να περάσει στους δήμους; Θα πρέπει να σταματήσει κάποτε αυτή η ιστορία να διαιωνίζεται με ευθύνη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Πολιτείας… Ας βρεθούν άλλοι τρόποι να τιμώνται οι ανάπηροι πολέμου και οι συγγενείς τους και ας αφεθούν οι δήμοι ελεύθεροι -δεν καταλαβαίνουμε γιατί η νομαρχία κάνει τον μεσάζοντα στο ζήτημα αυτό- να έχουν τον έλεγχο, ώστε να μη γεμίζουν τα πεζοδρόμιά τους με μίνι μάρκετ…

Βίκτωρ


Σχολιάστε εδώ